Financieel

Uitgejubeld

Kooijman Autar Notarissen - Rotterdam

Na deze voor de overheid kostbare jaren, waarin bakken met geld werden uitgegeven aan corona-steunpakketten, vindt de regering het noodzakelijk het kasboekje weer op orde te krijgen. In dat kader komt er een aantal fiscale hervormingen aan.

Om de woningmarkt te stimuleren, werd een aantal jaar geleden de overdrachtsbelasting voor woningen verlaagd naar 2 procent en werd het mogelijk om 100.000 euro belastingvrij te schenken. De jubelton. Het geld moest dan wel gebruikt worden voor de eigen woning. Mede door deze regelingen zijn de prijzen van woningen ontploft.

Hoewel vooral mensen met rijke ouders, ooms, tantes, opa’s en oma’s hiervan hebben geprofiteerd, waren er ook wel ouders die geld leenden om te schenken. Omdat de overheid de gevolgen van de jubelton – inmiddels 106.671 euro – nu onwenselijk vindt, wordt deze vrijstelling afgeschaft. Vanwege automatiseringsproblemen bij de belastingdienst kan dat pas per 1 januari 2024. Het bedrag van de vrijstelling wordt al wel met ingang van 1 januari 2023 verlaagd naar het bedrag dat eenmalig belastingvrij door ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar geschonken mag worden: ruim 27.000 euro. Hierdoor lijkt het op een afschaffing per 1 januari 2023.

Onder voorwaarden kan er echter ook van de regeling gebruik gemaakt worden ná de afschaffing. Dit is enerzijds het geval indien er in 2021 en/of 2022 niet volledig gebruik gemaakt is van de jubelton. Dan mag dit tot 1 januari 2024 worden aangevuld tot het maximale bedrag. Anderzijds hoeft het geschonken en daadwerkelijk betaalde bedrag pas uiterlijk in het tweede jaar na dat van de schenking aangewend te worden voor een eigen woning. Bij een schenking in 2022 betekent dit dat het bedrag pas uiterlijk in 2024 daadwerkelijk uitgegeven hoeft te worden voor een eigen woning.

Doordat de vrijstelling pas echt op 1 januari 2024 wordt afgeschaft, kunnen ooms, tantes, opa’s, oma’s en anderen volgend jaar nog ruim 27.000 euro schenken aan iemand of wiens partner tussen de 18 en 40 jaar is en die het gebruikt voor een eigen woning. Daarna geldt voor schenkingen weer de vrijstelling van ruim 2.000 euro.

Ten opzichte van de erfbelasting levert een jubelton tot ruim 40.000 euro voordeel op. Het is dus interessant om te bekijken of er voor jou of jouw omgeving nog mogelijkheden zijn. Hierbij geldt dat degene die de schenking krijgt meerdere malen gebruik mag maken van de vrijstelling, op voorwaarde dat de schenkingen wordt gedaan door andere personen dan waarvan al een jubelton werd ontvangen of een partner daarvan. Op die manier kan er dubbel of nog meer worden gejubeld.

Het is wel zaak om er snel bij te zijn, want uiteindelijk valt toch echt het doek voor de jubelton en zijn we wat dat betreft uitgejubeld.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Kooijman Autar Notarissen

Als je op zoek bent naar een testament, levenstestament, huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst, waarmee problemen worden voorkomen en belasting wordt bespaard, zijn wij de specialist.

Meer nieuws