Financieel

Vanaf 1 januari 2024 geldt minimumuurloon

03-08-23

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Daarmee verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Cao’s en arbeidscontracten moeten daarom aangepast worden.

Het minimumuurloon is er gekomen na een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Barbara Kathmann (PvdA) en Senna Maatoug (GroenLinks). Nu bestaat in Nederland nog geen wettelijk minimumuurloon. Het kabinet heeft besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2024 verplicht zijn om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Er geldt dan altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden voortaan vaste minimumjeugdlonen per uur.

Eerlijker

Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van meer dan 36 uur per week hebben betekent de invoering van het wettelijk minimumuurloon een loonsverhoging.

Dat komt doordat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur.

Nu werken werknemers met een contract van 37 tot 40 uur voor hetzelfde minimum(maand)loon als werknemers die 36 uur per week werken. Daardoor kent de ene sector een lager uurloon dan de andere sector. De invoering van een vast minimumuurloon maakt aan deze situatie een einde en wordt als eerlijker ervaren.

Cao’s en contracten aanpassen

De invoering van het minimumuurloon betekent in veel gevallen dat afspraken in cao’s en arbeidscontracten aangepast moeten worden om te voldoen aan de nieuwe systematiek van de wet. In veel gevallen zullen bedrijven ook veranderingen moeten doorvoeren in hun salarisadministratiesysteem.

Werkgevers hebben nog minder dan vijf maanden om zich voor te bereiden op de komst van het minimumuurloon. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument opgesteld met veelgestelde vragen en voorbeeldberekeningen.

Foto: Degenen die 40 uur werken en het minimumloon verdienen gaan er in 2024 per saldo op vooruit. (foto Vitalii/AdobeStock)

Meer nieuws