Financieel

Vanaf 1 juli strengere regels voor energiebesparing bedrijven

29-06-23

Om het besparen van energie verder te stimuleren scherpt het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aan per 1 juli. Veel bedrijven en instellingen zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of korter terugverdienen. Vanaf 1 juli vallen meer maatregelen en meer bedrijven en instellingen onder de plicht om hun energiegebruik waar mogelijk te verlagen of te verduurzamen. 

Bedrijven en instellingen moeten uiterlijk op 1 december 2023 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren over hun maatregelen. Toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht, en de daarbij behorende informatie- en onderzoeksplicht, is in handen van de 29 regionale omgevingsdiensten. 

De aanscherping was al eerder aangekondigd. De Rijksoverheid is onlangs een landelijke voorlichtingscampagne gestart om bedrijven en instellingen te informeren over de nieuwe verplichtingen. Daarnaast zijn veel bedrijven en medeoverheden per brief geïnformeerd door het ministerie van EZK.

Onderzoeksplicht

‘Energie besparen is de snelste manier om als bedrijf weerbaarder te worden tegen de schommelende energieprijzen en de CO2-uitstoot te verlagen’, zegt minister Rob Jetten van Klimaat en Energie. ‘Door de energiebesparingsplicht en informatieplicht aan te scherpen én de onderzoeksplicht in te voeren, zorgen we dat onbenut energiebesparingspotentieel dat er vaak nog is, inzichtelijk wordt en bedrijven en instellingen daar ook hun voordeel mee kunnen doen.’

Terugverdientijd

De bestaande energiebesparingsplicht is op diverse punten aangescherpt. Zo is de doelgroep uitgebreid naar bedrijven en instellingen die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Ook de glastuinbouw en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie, vallen vanaf 1 juli onder de plicht.

Naast een uitbreiding van de energiebesparende maatregelen worden ook maatregelen voor de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers) verplicht. Maar alleen als ze een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder en leiden tot verlaging van de CO2-uitstoot.

Erkende maatregelenlijst

Vestigingen van bedrijven en instellingen met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas hebben een informatieplicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Hiervoor kunnen bedrijven en instellingen gebruik maken van de Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML). Op deze lijst staan 149 maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder per bedrijfsactiviteit opgenomen. 

Voor de glastuinbouwsector is een aparte lijst en terugverdientijdmethodiek opgesteld vanwege afwijkende energieprijzen. Deze wordt binnenkort gepubliceerd. 

Stappenplan

Voor grote energiegebruikers in bepaalde sectoren met een jaarlijks gebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas is er een onderzoeksplicht. Deze bedrijfsvestigingen moeten een onderzoek uitvoeren naar alle kosteneffectieve maatregelen en een uitvoeringsplan opstellen voor maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De terugverdientijd van maatregelen wordt volgens een vastgelegde methodiek bepaald. 

Om zeker te weten of bedrijfsvestigingen een informatieplicht of onderzoeksplicht hebben, kunnen zij gebruik maken van het stappenplan via www.rvo.nl/energiebesparingsplicht

foto: Ook de glastuinbouw valt onder de regeling. Daarvoor geldt een aparte maatregelenlijst en terugverdientijd. (foto Pieter de Kievith/AdobeStock)

Meer nieuws