Financieel

Veel vrouwen nog steeds aan verkeerde kant van de loonkloof

07-03-24

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Voor MKB Servicedesk en Van Spaendonck Groep aanleiding om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te onderzoeken. De conclusie: in de meeste functies verdienen mannen nog steeds meer dan vrouwen. Maar niet in alle functies is sprake van ongelijkheid. In één beroepsgroep verdienen vrouwen juist meer…

MKB Servicedesk en Van Spaendonck Groep baseren zich op 1,4 miljoen geanonimiseerde loonstroken uit Loket.nl. Wat blijkt? In acht van de tien meest voorkomende functies verdienen mannen meer. Dat varieert van 3,7 procent voor administratief medewerkers tot 14,3 procent voor magazijnmedewerkers. 

Bij apothekersassistenten is er geen significant verschil in beloning. Vrouwelijke pedagogisch medewerkers verdienen juist 6,2 procent meer dan hun mannelijke collega’s. In dit onderzoek is er gecorrigeerd voor leeftijd, contracturen en werkervaring. 

Loonstijging

In 2022 en 2023 was de gemiddelde loonkloof voor dezelfde tien functies ongeveer 6 procent. De data tonen dat de gemiddelde loonstijgingen voor mannen en vrouwen in het afgelopen jaar nagenoeg gelijk waren. 

Binnen de top 10 functies valt ook op dat het aandeel mannen en vrouwen flink verdeeld is. ‘Per functie wisselt de loonkloof sterk. Daarnaast zijn mannen en vrouwen vaak allesbehalve evenredig over functies verdeeld. En bepaalde functies krijgen beter betaald dan anderen’, merkt Jade Karthaus op. Zij is hoofdredacteur bij MKB Servicedesk. 

‘Dit bevestigt hoe belangrijk het is om de loonkloof ook per functie te onderzoeken, in plaats van alleen te spreken over gemiddelden voor alle mannen en vrouwen in Nederland. Je maakt zo een stuk concreter hoe de loonkloof er écht uitziet. En met dat inzicht kan er hopelijk ook beter actie worden ondernomen.’

Typische mannen- en vrouwenberoepen

Typische mannenberoepen worden gemiddeld beter betaald dan vrouwenberoepen. ‘We zien dat het gemiddelde salaris bij beroepen waar overwegend mannen werken, hoger ligt dan bij zogenaamde vrouwenberoepen. Dit is natuurlijk net zo goed onderdeel van de loonkloof’, aldus Karthaus.

Opvallend is daarnaast dat vrouwen in de top 10 ‘vrouwenberoepen’ gemiddeld 8 procent meer verdienen dan de weinige mannen die dit beroep uitoefenen. Voorbeelden zijn functies als secretaresse en tandartsassistent. Andersom geldt hetzelfde. In de top 10 beroepen waarin overwegend mannen werken, zoals monteur en uitvoerder, verdienen mannen gemiddeld zelfs 16 procent meer.

Weten wat je waard bent

De loonkloof neemt toe naarmate de leeftijd hoger ligt. Bij jongeren tot 27 jaar is de loonkloof 3,4 procent. In de leeftijdscategorie 54-59 jaar is het maar liefst 24,7 procent.

Uit aanvullend onderzoek van Intelligence Group onder werkenden in loondienst blijkt dat mannen vaker benaderd worden voor een nieuwe baan dan vrouwen. Karthaus: ‘Als je vaker wordt benaderd, heb je meer om uit te kiezen en weet je beter wat je waard bent. Ik kan me voorstellen dat mannen hierdoor meer durven te vragen tijdens onderhandelingen.’

Dat wordt gestaafd door hetzelfde onderzoek. 14,9 procent van de vrouwen blijkt niet te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, tegenover 11 procent van de mannen. En mannen onderhandelen vaker over financiële aspecten naast het salaris. Zoals een bonus en een periodieke salarisverhoging.

In de top 10 beroepen waarin overwegend mannen werken, zoals monteur, verdienen mannen gemiddeld 16 procent meer. (foto Niks Ads/AdobeStock)

Meer nieuws