Financieel

Weer minder omzet voor groothandel

07-06-24

In het eerste kwartaal van 2024 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 5,8 procent minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee is de omzetontwikkeling nu al een jaar lang negatief, meldt het CBS.

De omzet van de groothandel in voedingsmiddelen steeg wél in het eerste kwartaal van 2024: met 4,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Deze branche was daarmee de grote uitzondering. In alle andere groothandelsbranches daalde de omzet.

Meer faillissementen

In de groothandel in industriemachines daalde de omzet met bijna 16 procent het sterkst. Ook de ICT noteerde een flinke min: 10,7 procent. Bedrijven in overige gespecialiseerde groothandel (7,9 procent), landbouwproducten (6,7 procent) en non-food (5,3 procent) hadden evenmin iets te vieren.

In het eerste kwartaal van 2024 werden 92 bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling failliet verklaard. Vorig jaar waren er in datzelfde kwartaal 65. Ook in het totale bedrijfsleven viel vaker het doel voor ondernemingen.

Tekort aan personeel

Aan het begin van het tweede kwartaal 2024 noemde 26,8 procent van de ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling onvoldoende vraag als belangrijkste belemmering in de bedrijfsvoering. De meest genoemde belemmering is, nog steeds, een tekort aan arbeidskrachten (ruim 29 procent). Dit aandeel is wel gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal.

Ook het aantal ondernemers met een tekort aan productiemiddelen als belangrijkste belemmering blijft verder dalen (ruim 13 procent aan het begin van het tweede kwartaal van 2024). Ruim 28 procent van de ondernemers zegt geen belemmeringen te ervaren.

(foto HN Works/AdobeStock)

Meer nieuws