Innovatie

Bouw belooft schoner en stiller te gaan werken – rijk betaalt mee

31-10-23

Branche- en netwerkorganisaties in de bouw, waterschappen, provincies, gemeenten, grote opdrachtgevers in de bouw en ministeries willen de komende jaren de bouw schoner, gezonder en stiller maken. 45 partijen tekenden op 30 oktober het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). 

Het convenant werd ondertekend tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht. De afspraken gelden voor duizenden ondernemingen in Nederland. Er is ook een routekaart die stap voor stap uitlegt hoe en in welk tempo bouwmachines de komende jaren worden vervangen door minder vervuilende exemplaren. 

Uiteindelijk zijn emissieloze varianten het doel. Dat kan het eerst met lichter materieel dan met zwaar en specialistisch materieel.

Meer dan 1 miljard euro

Schoon en Emissieloos Bouwen draagt bij aan de kabinetsdoelen voor natuur, klimaat en gezondheid uit het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof. De afspraken vragen grote investeringen en ook innovatievermogen van ondernemers en opdrachtgevers. 

De Rijksoverheid stelt tot en met 2030 meer dan 1 miljard euro beschikbaar voor emissiereducerende maatregelen in de bouw gericht op werk-, voer- en vaartuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt de ondernemers in de bouwsector met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel. 

Een Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling van in totaal 180 miljoen euro zorgt ervoor dat medeoverheden die het convenant tekenen, de extra kosten die emissieloos aanbesteden met zich meebrengt deels gesubsidieerd krijgen. Om dezelfde reden gaat ook een deel van de middelen naar de aanbestedende Rijksdiensten en ProRail. Tot slot ondersteunt de Rijksoverheid de ontwikkeling van kennis op het gebied van ‘slimmer werken’ door procesmaatregelen, prefab en andere tools. Een voorbeeld is beter samenwerken in de logistiek waardoor minder vervoersbewegingen nodig zijn.

Impact op bedrijven

De afspraken om meer schoon en emissieloos bouwmaterieel in te zetten moeten zorgen voor een daling van de uitstoot en voor positieve effecten voor de natuur (stikstof), het klimaat (CO₂) en de gezondheid (fijnstof en stikstof).

Demissionair I&W-staatssecretaris Vivianne Heijnen: ‘Een succesvolle transitie naar een schone en emissieloze bouw kan alleen door goed samen te werken met partijen die in de bouw actief zijn. Daarom is het mooi dat we het tijdens onze conferentie over duurzame mobiliteit in de stad dit met elkaar hebben afgesproken.’

‘Dit convenant heeft een flinke impact op duizenden bedrijven in het land. Door het stikstofvraagstuk is het extra belangrijk om stappen te zetten naar de verduurzaming in de bouwsector. Met dit akkoord krijgt de sector een beeld van wat ze in de komende jaren kunnen verwachten, waardoor ze zich kunnen voorbereiden. We zien al de eerste resultaten: bij steeds meer bouwprojecten wordt emissieloos en schoner materieel gebruikt.”

(foto Scharfsinn86/AdoberStock)

Meer nieuws