Innovatie

Delft is absolute top in octrooien

21-06-24

Delft is klip en klaar dé topregio als het om octrooien gaat. Ook in 2023 voerde Delft de octrooiranglijst aan. Per 100.000 inwoners werden daar 248 octrooien verleend. Ze komen onder andere van de TU Delft en spin-offs en van technologisch innovatieve mkb’ers in de regio. Dat blijkt uit het jaarbericht 2023 van Octrooicentrum Nederland.

28 procent meer octrooien

De tweede plaats wordt ingenomen door Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven en omgeving). Die regio telt 106 octrooien per 100.000 inwoners. De Achterhoek staat op de derde plaats met 65 octrooien per 100.000 inwoners.

Het aantal verleende Europese octrooiaanvragen dat in Nederland van kracht is, groeide hard in 2023: met 28 procent. De toename laat volgens het Octrooicentrum zien dat ‘Nederland een interessant land is voor innovatieve ondernemingen’. De meeste octrooien zijn afkomstig uit de werktuigbouw. Net als in voorgaande jaren kwamen ruim vier van de tien verleende octrooien uit die sector.

Rijksoctrooiwet

Een van de grootste innovaties van het octrooisysteem zelf is de vernieuwing van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 95). De wetswijziging houdt in dat Nederland een getoetst octrooisysteem krijgt waardoor de rechtszekerheid voor octrooiaanvragers toeneemt.

De aanzet voor de wetswijziging was in 2022. De afronding wordt dit jaar verwacht. Daarna moeten de Tweede en de Eerste Kamer er nog goedkeuring aan geven.

Sinds 1 juni 2023 bestaat ook een unitair octrooi. Dat biedt bescherming in zeventien Europese landen. Dat kan financieel aantrekkelijk zijn. Daarnaast is vorig jaar ook het Unified Patent Court van start gegaan, dat beslist over inbreukzaken en nietigheidszaken bij Europese octrooien én unitaire octrooien. De Nederlandse lokale divisie van het UPC is gevestigd in Den Haag.

(foto Rookielion/AdobeStock)

Meer nieuws