Innovatie

Evert Schippers (Verkerk): ‘Monitoren energie een must’ 

Verkerk. - Rotterdam

‘Een energietransitie vergt een brede maatschappelijke omslag’, zegt Evert Schippers. Hij is Manager Building Automation en Inspectie bij Verkerk in Zwijndrecht. Verkerk is alleskunner op het gebied van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, waarbij technische verduurzaming en het veiliger maken van gebouwen een belangrijk onderdeel vormen. 

Verplichtingen 
‘Technisch is de energietransitie een enorme uitdaging’, stelt Evert Schippers. ‘De klimaatambities van de Europese Unie betekenen dat vooral het energiesysteem ingrijpend moet worden veranderd, dus ook in Nederland. Er moeten prioriteiten worden gesteld en keuzes worden gemaakt. De energietransitie vergt een brede maatschappelijke omslag. Ondernemers zijn misschien al bekend met de Energiebesparingsplicht. Dit is maar een van de vele overheidsverplichtingen. Het houdt in dat bedrijven elke vier jaar moeten rapporteren over de maatregelen die zij hebben genomen om energie te besparen, afhankelijk van de grootte van de onderneming en het energieverbruik. Gebouwen met een energieverbruik van ten minste 25.000 m³ aardgas en/of 50.000 kWh elektriciteit zijn volgens de Energiebesparingsplicht verplicht om te beschikken over een energiebeheersysteem.’ 

Verplichte rapportage 
Daarnaast kunnen bedrijven te maken krijgen met de rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), oftewel de EED-auditplicht. Utiliteitsgebouwen met een gezamenlijk nominaal verwarmings- en/of koelvermogen van meer dan 290 kW zijn zelfs verplicht vanaf 1 januari 2026 voorzien te zijn van een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS). 

Evert licht toe: ‘Het energieverbruik en de daarmee gepaarde kosten kunnen we met dit systeem beheersbaar maken. Hiermee voorkom je verspilling van energie en wordt de CO2-uitstoot beperkt. Energiemonitoring en inzicht in verbruik vormen daarmee de ideale basis voor goed energiemanagement. Met de data uit de slimme meters en een krachtig energiemonitoringssysteem maak je rapportages over het energiegebruik en kun je adequate maatregelen treffen om het energieverbruik binnen een organisatie te beïnvloeden en daarmee een besparing te genereren.’ 

Monitoren een must 
Het is een absolute must om alle energiestromen in kaart te brengen én te managen. Evert legt uit: ‘Door de overstap op duurzame energie, neemt de vraag naar elektriciteit toe. Hierdoor ontstaat op piekmomenten file op het elektriciteitsnet: netcongestie. Meten is weten en dat is voor energieverbruik niet anders. Energiemonitoring stelt je in staat om de effecten van energiemaatregelen exact inzichtelijk te krijgen en door te rekenen. Hoeveel energie verbruikt het autolaadsysteem? Levert de zonnestroominstallatie wel elektrisch vermogen? Lever je energie terug aan het elektriciteitsnet? Kan dat wel met het oog op netcongestie? Wat is de kwaliteit van de geleverde energie? Kan de verdeelinrichting al deze energiestromen eigenlijk wel verwerken? Als hier geen sprake is van een optimale afstemming kost dat een organisatie onnodig veel geld en riskeer je schade aan de installatie. Dat kan een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit zijn. Ook daarom is het monitoren van energieverbruik zo belangrijk.’ 

Werk aan de winkel dus voor gebouweigenaren. Verkerk kan een gefundeerd advies uitbrengen en ook de optimalisaties uitvoeren. 

Dit artikel wordt u aangeboden door

Verkerk.

Bringing buildings to life!

Meer nieuws