Innovatie

Gasunie start aanleg landelijk waterstofnetwerk

28-06-23

Gasunie begint met de aanleg van een landelijk waterstofnetwerk. Dat netwerk moet industriële grootverbruikers in Nederland, maar ook Duitsland en België gaan verbinden met opslag en internationaal aanbod. Nederland is volgens de energie-infrastructuuronderneming goed gepositioneerd als toegangspoort voor waterstof naar Noordwest-Europa.

Gasunie heeft het investeringsbesluit genomen voor het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk. Dat maakte Hans Coenen, lid van de raad van bestuur van Gasunie, op 27 juni bekend tijdens de Hydrogen Europe Summer Market in Brussel. Er is ruim 100 miljoen euro mee gemoeid. 

Waterstofnetwerk

Vorig jaar kreeg Hynetwork Services van het kabinet de opdracht het waterstofnetwerk te ontwikkelen. De dochteronderneming van Gasunie start de werkzaamheden na de zomer in Rotterdam. 

Hett landelijke waterstofnetwerk gaat in totaal ongeveer 1,5 miljard euro kosten. Vanaf 2030 moet het de grote industriële regio’s in Nederland en omliggende landen met elkaar verbinden. Bovendien krijgt het netwerk aansluitingen op importterminals in de zeehavens, binnenlandse waterstofproductie en grootschalige opslagfaciliteiten voor waterstof. 

1.200 kilometer

Het landelijke netwerk zal uiteindelijk een lengte van 1.200 kilometer krijgen. Voor een groot deel kunnen bestaande aardgasleidingen worden benut. Ongeveer 85 procent van het netwerk zal bestaan uit hergebruikte leidingen. Dat is 75 procent goedkoper en milieuvriendelijker dan het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

Rotterdam is als één van de zeehavens een belangrijke toegangspoort rol toebedacht. Vandaar kan waterstof via het netwerk getransporteerd worden naar industriële afnemers in Nederland en omringende landen als Duitsland en België. Het eerste deel van het waterstofnetwerk loopt in Rotterdam van de Tweede Maasvlakte naar Pernis. Dit traject van meer dan 30 kilometer kan volgens Gasunie in 2025 operationeel zijn.

In dat jaar is ook Holland Hydrogen 1 klaar. Dat is de grootste groene waterstoffabriek van Europa, die Shell momenteel bouwt op de Tweede Maasvlakte.

Waterstofketen

Hans Coenen: ‘Ik ben er trots op dat we nu het investeringsbesluit kunnen nemen van de start van het landelijke waterstofnetwerk. Deze start markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van de waterstofketen, die wij samen met partners zetten.’

Hij bedankte Havenbedrijf Rotterdam, Shell Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de constructieve samenwerking en de aandeelhouder, de staat, voor het vertrouwen. ‘Wij dragen graag bij aan de verduurzaming en leveringszekerheid van de energievoorziening in Nederland en andere landen in Noordwest Europa.’

Brandstof en grondstof

Waterstof wordt gezien als belangrijke brandstof voor de Bijvoorbeeld in de verduurzaming van industrie en zwaar transport. Maar het is ook een grondstof voor de chemische industrie. 

Gasunie wil een verbindende rol spelen in de energietransitie door waterstofinfrastructuur te ontwikkelen in Nederland, Duitsland en op de Noordzee. Naast het landelijke netwerk in Nederland speelt het bedrijf ook een rol in de Duitse en Europese waterstofstrategie, onder meer met waterstofinfrastructuur (import, transport en grootschalige opslag) in Noord-Duitsland. Het Nederlandse kabinet heeft plannen om Gasunie aan te wijzen voor de ontwikkeling van een waterstofnetwerk in de Noordzee. 

Europese energiehub

Vanaf 2030 verbindt het landelijk waterstofnetwerk de zeehavens met de grote industriële clusters (Eemshaven, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam, Zeeland en Limburg) in ons land en met opslaglocaties voor waterstof. Ook worden er verbindingen met Duitsland (Ruhrgebied en Hamburg) en België gerealiseerd. 

Dat moet gunstig zijn voor de ontwikkeling van Nederland als een Europese energiehub voor waterstof. Het kan ook bijdragen aan de Europese energieonafhankelijkheid.

foto: Shell bouwt op de Tweede Maasvlakte de grootste groene waterstoffabriek van Europa. (illustratie Shell)

Meer nieuws