Innovatie

Grote bedrijven beloven versnelde terugdringing CO2-uitstoot

28-09-23

De Nederlandse industrie boekt aanzienlijke vooruitgang in het behalen van haar klimaatdoelen voor 2030. Dat vindt het ministerie van Economische Zaken. In een persbericht meldt het dat er inmiddels acht intentieverklaringen zijn getekend waarin bedrijven beloven om sneller minder CO2 uit te stoten. Het gaat om AnQore, Dow Benelux, Nobian, OCI, Shell, Tata Steel Nederland, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery.

‘Met de ambities in deze verklaringen kan de CO₂-uitstoot tegen 2030 met maar liefst 10 megaton worden verminderd. Dit komt overeen met circa 62% van de totale reductie die nodig is van de grootste uitstoters.’ Dat schrijft demissionair minister Micky Adriaansens deze week in haar voortgangsbrief over maatwerkafspraken over verduurzaming door de industrie.

Vitale industrie in Nederland houden

‘Daar blijft het niet bij’, voorspelt de VVD-bewindsvrouw van Economische Zaken en Klimaat. ‘Met de industrie zijn we op koers naar een groenere en schonere toekomst, want dat is wat we willen en moeten doen. Met de unieke maatwerkaanpak gaan we náást bedrijven staan, in plaats van alleen regels te stellen. En dat is succesvol.’ 

‘We hebben tot nu toe acht intentieverklaringen getekend en als alle plannen worden uitgevoerd kunnen we al 10 megaton minder CO2 uitstoten. Dat is een enorme prestatie, en met de verklaringen die ik nog verwacht te tekenen dit jaar komen we al tot 14,5 megaton. Dat is niet alleen belangrijk voor onze klimaatdoelen, het zorgt er ook voor onze vitale industrie in Nederland te behouden.’

Investeren in nieuwe technologieën

De totale CO₂-reductie van 14,5 megaton voor 2030 die nu in zicht is, komt neer op ruim 90 procent van de doelstellingen voor de grootste industriële uitstoters. Als alle maatwerkbedrijven meedoen, worden de doelstellingen behaald, aldus het ministerie. ‘Deze resultaten laten zien dat de inzet van zowel bedrijven als de overheid om de industrie te verduurzamen hoog is. Het is belangrijk om snelheid te houden en de plannen concreet te maken om de 2030 doelstellingen daadwerkelijk te halen.’

Bedrijven en overheden moeten tijdig beslissingen nemen om de projecten ook op tijd te kunnen uitvoeren. Adriaansens: ‘En daarom kunnen we nu niet stilzitten maar moeten we door met deze aanpak, ook nu het kabinet demissionair is. Zo blijven we in nieuwe technologieën investeren die bedrijven in staat stellen om op duurzame en schone wijze te produceren.’

Extra verduurzamen

Met de zogeheten maatwerkaanpak worden de grootste industriële uitstoters in Nederland volgens het kabinet uitgedaagd om plannen te maken waarmee ze versneld fors minder CO2 uitstoten. Daarnaast dragen ze zo bij aan een gezonde en veilige leefomgeving. Met in het bijzonder aandacht voor stikstofreductie. 

Om de voortgang erin te houden wil het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de ambities van de bedrijven. Om de randvoorwaarden te realiseren die nodig zijn, zoals beschikbare infrastructuur, energieopslag en vergunningen, is het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) opgericht. Dit is een samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en netbeheerders, gericht op het versnellen van duurzame productie in Nederland en het verminderen van de impact op het milieu. 

foto: Tata Steel is een van de bedrijven die in een intentieverklaring belooft versneld zijn CO2-uitstoot te verminderen. (foto MyStockVideo/AdobeStock)

Meer nieuws