Innovatie

Kabinet tevreden: meer mkb’ers maken werk van digitalisering

24-10-23

80% van de mkb-bedrijven past een basisniveau van digitalisering toe. Dat was vorig jaar 75,3 procent. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 2023 van de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Het kabinet constateert met tevredenheid dat de vijf kabinetsdoelen voor de digitale economie afgelopen jaar dichterbij gekomen.

Dat is volgens het rapport te danken aan extra publieke en private investeringen in innovatieve digitale technologie, moderne regels voor digitale markten en meer beschikbaarheid van snelle digitale infrastructuur.

Het kabinet stelde in 2022 vijf, naar eigen zeggen, ambitieuze doelen voor het versnellen van digitalisering door het mkb, meer digitale innovatie en -vaardigheden, goedwerkende online markten, een sterke digitale infrastructuur in Nederland en het verbeteren van cybersecurity. Die moeten er onder andere toe leiden dat in 2030 elk bedrijf en elke consument toegang heeft tot internet met een snelheid van tenminste 1 Gigabit per seconde en dat 95 procent van de mkb’ers inzet op digitalisering.

Cybersecurity

‘Het is goed om te zien dat we met digitalisering vooruitgang blijven boeken’, stelt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) Maar er moet nog wel wat gebeuren: ‘Er zijn wat mij betreft wel diverse aandachtspunten voor zowel overheid als bedrijfsleven. Zo verbetert ons cybersecurity bewustzijn, maar onderneemt met name het kleine mkb te weinig actie om online risico’s te melden en cybersecurity onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.’

‘Daarnaast gaan de wereldwijde technologische ontwikkelingen op gebieden als AI, datadelen en cloud zó snel dat Nederland en de EU op achterstand staan. We moeten economisch, qua kennis en qua regulering van kansen en risico’s met gerichte stappen een inhaalslag maken.’

Digitalisering in het bedrijfsleven

Ondernemers en onderzoekers zijn via Europese en nationale financiering op weg is geholpen om digitalisering te versnellen. Zo is er via het Nationaal Groeifonds publiek geïnvesteerd in digitale innovatie. En via de European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) is er financiering beschikbaar gekomen voor het digitaliseren van de maakindustrie.

Het kabinet wil het gebruik van geavanceerde digitale technologieën binnen het mkb verhogen tot tenminste 75 procent in 2030. Het gaat onder meer om de toepassing van  cloud, kunstmatige intelligentie en big data.

Meer nieuws