Innovatie

‘Maak van digitalisering speerpunt bij verkiezingen’

28-08-23

Bij de Tweede Kamer-verkiezingen op 22 november moet het thema digitalisering prominent op de agenda staan. Daartoe roepen acht brancheorganisaties voor de digitale sector op. Ze stellen dat digitalisering een belangrijke, soms zelf doorslaggevende factor is om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, zoals de energietransitie, personeelsschaarste en vastlopende zorg.  

De acht organisaties (Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers, Dutch Datacenter Association, Dutch Cloud Community, NL Digital, Cyber Veilig Nederland, Stichting Digitale Infrastructuur, Fiber Carrier Associaton en Ipoort) willen gevestigde en nieuwe partijen helpen om het onderwerp in hun verkiezingsprogramma op te nemen. 

In een manifest doen ze in zeven punten alvast uit de doeken hoe digitale techniek kan bijdragen aan de oplossingen. ‘Digitale vooruitgang is een randvoorwaarde voor het Nederland van de komende decennia.’

Datahub

Digitale techniek is op alle terreinen en in alle sectoren aan de orde, aldus de organisaties. ‘Of het nu gaat om ruimtelijke ordening, of veiligheid, handhaving en opsporing, vergrijzing, inclusiviteit, zorg en duurzaamheid, welvaartsverdeling en belastingen.’

‘Bijna alle huidige en toekomstige banen hebben digitale componenten. Van monteurs die software moeten begrijpen om een auto te repareren, verplegers in de ouderenhulp die meer tijd aan het bed kunnen besteden door robotica, tot boeren die efficiënter kunnen werken doordat drones de staat van gewassen in de gaten kunnen houden. De covid-pandemie heeft de digitale economie versneld: het is gemakkelijker en normaler geworden om thuis te kunnen werken, op afstand te vergaderen en wereldwijd zaken te doen.’

Nederlands sterke positie als datahub in de EU  biedt goede kansen voor het behoud van het toekomstig verdienvermogen. ‘Maar een sterke positie is nooit vanzelfsprekend. Die blijft alleen behouden met gepaste inspanning.’

Regie door het kabinet

De afgelopen jaren heeft het kabinet verschillende visies ontwikkeld: de Werkagenda Waarden gedreven Digitalisering, de Strategie Digitale Economie en de Nederlandse Cybersecurity Strategie. Maar samenhang ontbreekt, vinden de acht brancheorganisaties. Ze willen meer regie vanuit de regering. Er is weliswaar een coördinerend bewindspersoon voor Digitalisering: staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken. Maar zij zit niet in de ministerraad en dit ministerie focust vooral op de overheid zelf en minder op digitalisering. Dat onderwerp zou in een volgend kabinet beter bij de minister van Economische Zaken ondergebracht kunnen worden. 

Digitale geletterdheid

Een andere aanbeveling is de digitale kennis bij bestuurders en politici te verbeteren. ‘Van het doen van belastingaangifte, tot het (herkennen van) fake-news, tot een camera die je huis bewaakt. Er zijn weinig terreinen waar gebruik van digitale technologie en data geen belangrijke, of zelfs cruciale rol speelt. Goede politieke en bestuurlijke besluitvorming vereist daarom voldoende kennis van de (on)mogelijkheden van die technologie.

Maar wellicht nog belangrijker: kennis van de manieren waarop die technologie moet worden bestuurd en risico’s worden beheerst. Versterk daarom de inzet op trainingen en opleidingen voor alle betrokken politici en bestuurders.’

Ook digitale kennis van burgers moet beter. ‘Het kan niet genoeg gezegd worden: zonder digitaal geletterd te zijn is het zeer moeilijk om in de moderne samenleving goed te kunnen functioneren. (…) Digitale geletterdheid moet daarom zo snel mogelijk uitgewerkt en ingevoerd worden, er is geen tijd te verliezen. Zet daarom onverminderd in op onderwijs in digitale vaardigheden, voor elk kind, voor elke volwassene, in alle levensfasen.’

Meer nieuws