Innovatie

‘Nederland moet meer investeren in digitale infrastructuur’

23-01-24

De Nederlandse digitale infrastructuur staat aan de absolute top. Maar die positie is ook een valkuil. Er is namelijk weinig prioriteit voor nieuwe investeringen, voor voldoende capaciteit op het energienet en voor fysieke ruimte om in de toekomst nieuwe digitale diensten te kunnen blijven aanbieden aan bedrijven en consumenten. Dat blijkt uit de Staat van de Digitale Infrastructuur die minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat 22 januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Toegevoegde waarde is 24,2 miljard euro

Het ministerie van EZK heeft voor het eerst onafhankelijk onderzoek laten doen naar de stand van zaken. Het onderzoek is uitgevoerd door Ecorys. Dat concludeert dat vast en mobiel internet voor consumenten en digitale toepassingen voor bedrijven in Nederland vrijwel altijd snel en ongestoord beschikbaar zijn. 

De digitale infrastructuursector, met onder meer telecombedrijven, internetknooppunten, datacentra en cloudaanbieders, draagt jaarlijks 24,2 miljard euro bij aan de Nederlandse economie (2 procent van het totaal). Samen met toeleveranciers zijn ze goed voor zo’n 200.000 banen. De bijdrage van de sector aan de digitalisering van andere bedrijfstakken en organisaties is nog veel groter, aldus het ministerie van EZK.

‘Bedrijven en consumenten kunnen niet zonder’

‘We staan in het mkb, in de industriële productie en thuis als consument nog maar aan het begin van ongekende digitale ontwikkelingen’, zegt minister Adriaansens. ‘Slimme autonome apparaten en machines, kunstmatige intelligentie, betere toegang tot en gebruik van data en quantuminternet. Het zijn zomaar enkele voorbeelden die straks een meer dan excellente infrastructuur vereisen.’

Ze waarschuwt: ‘Er is dus nu nog voldoende kwaliteit en capaciteit in Nederland. Het onderzoek laat echter ook zien dat we er weinig prioriteit aan willen geven, terwijl bedrijven en consumenten niet zonder kunnen. Tegelijkertijd zijn andere landen binnen en buiten Europa juist aan het versnellen met digitalisering. Daarom moeten we in Nederland meer gaan investeren in de digitale infrastructuur om te blijven verbeteren en verder te verduurzamen.’

Datacenters

Ook Dutch Data Center Association, de brancheorganisatie voor datacenters in Nederland, is voorstander van meer investeringen. In een reactie stelt directeur Stijn Grove dat datacenters in het rapport terecht worden aangemerkt als een cruciaal onderdeel van de digitale infrastructuur. Er is de laatste tijd nogal wat kritiek op datacenters. Er zouden er te veel zijn en ze zouden te veel energie verbruiken.

‘Al lange tijd wijzen we op het belang van datacenters voor het bevorderen van de digitale en duurzame ontwikkeling in Nederland. Dit rapport versterkt en erkent dit door te bevestigen dat de datacentersector, met zijn centrale dataopslag, energiezuinig functioneert. Gezien de toenemende vraag naar data, mede door de opkomst van AI, is het van cruciaal belang dat we samenwerken om de vooraanstaande positie van Nederland en haar toekomstige welvaart te waarborgen.’

foto: Minister Micky Adriaansens: ‘Andere landen binnen en buiten Europa zijn juist aan het versnellen met digitalisering.’ (foto RVD/Valerie Kuypers en Martijn Beekman)

Meer nieuws