Innovatie

Nederland verdient het meest aan machine-export

22-02-24

Nederland verdient via de export het meeste aan machines en machineonderdelen. In 2022 ging het om 25,5 miljard euro. Sinds 2015 zijn de verdiensten aan deze export meer dan verdubbeld. Dat meldt het CBS.

Opvallend is de stijging van de export van chipmachines. Met name China, Taiwan en Zuid-Korea kopen die volop in Nederland. De bijdrage van de machine-export aan het bbp is toegenomen van 1,7 procent in 2015 tot 2,7 procent in 2022.

Aardgas

Na machines was aardgas in 2022 het belangrijkste uitvoerproduct met exportverdiensten van 12,0 miljard euro. Dat kwam vooral door de zeer hoge gasprijs in dat jaar, ondanks het lagere exportvolume.
Metaal- en metaalproducten staan op de derde plaats, met 8,1 miljard euro in 2022. Vlak daarna komen aardolieproducten met 8,0 miljard euro. Net als aardgas zijn deze verdiensten veel hoger dan in 2021 door de hoge energieprijzen.

De verdiensten aan de export van organische chemie, zuivel en eieren, hoogwaardige kunststoffen, sierteelt, vlees, en farmaceutische producten bedroegen elk tussen de 5 miljard en 6 miljard euro.

Nederlandse makelij

CBS heeft voor deze ranglijst alleen gekeken naar de verdiensten van de goederenexport van Nederlandse makelij. De verdiensten aan wederuitvoer zijn niet meegeteld. Dat is een goederenstroom waaraan Nederland per euro export relatief weinig verdient. De totale verdiensten van Nederland aan de goederenexport van Nederlandse makelij bedroegen 165,3 miljard euro in 2022. Dat is 17,2 procent van het bbp.

Als berekend wordt welke productgroep het meest winstgevend is, komen machines en apparaten met een exportmarge van gemiddeld 62 eurocent per exporteuro ook het beste uit de bus. Fabricaten, zoals metaalproducten en kunststofproducten, volgen met een gemiddelde verdienste van 59 eurocent.

Energieproducten hebben met 40 eurocent de laagste exportmarge, aldus het CBS. ‘Dit komt door een zeer lage toegevoegde waarde bij aardolieproducten, omdat het gaat om kleine bewerkingen van geïmporteerde ruwe aardolie. Aardgas is daarentegen juist zeer lucratief als het rechtstreeks uit de Nederlandse bodem of zee komt en er voor de export vrijwel geen import nodig is.’

(foto Finn/AdobeStock)

Meer nieuws