Innovatie

Netcongestie wordt steeds nijpender: nu al 9.396 bedrijven op wachtlijst

12-06-24

Toegang tot het elektriciteitsnet is niet altijd vanzelfsprekend. Bedrijven die een nieuwe of een verzwaarde grootverbruikaansluiting nodig hebben, komen steeds vaker op een wachtlijst te staan. De vraag groeit namelijk veel sneller dan netbeheerders kunnen bijbouwen. Op dit moment staan er 9.396 wachtenden op de lijst voor afname van elektriciteit (5116 MW), en nog eens 7.539 op de wachtlijst voor teruglevering van elektriciteit (3.664 MW).

Op dinsdag 11 juni ondertekende Netbeheer Nederland met Bouwend Nederland en Techniek Nederland een uitvoeringsakkoord ondertekend voor het verzwaren van regionale laag- en middenspanningsnetten in de komende tien jaar. In het akkoord staan werkafspraken over het planmatig en grootschalig werken aan ‘het energiesysteem van de toekomst’.

Niet genoeg

n 2023 zijn er ruim 110.000 nieuwe kleinverbruikaansluitingen gerealiseerd en zijn er meer dan 11.600 publieke laadpalen bijgekomen. Maar dat is niet genoeg, meldt Netbeheer Nederland. ‘Ondanks het tempo waarin netbeheerders bouwen en verzwaren en de stroomcapaciteit nog nooit zo hoog is geweest als nu, is de waarheid ook dat we de komende jaren nog met netcongestie te maken zullen hebben’, waarschuwt Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie bij Netbeheer Nederland.

Dat is al een paar jaar merkbaar. In 2020 konden 4.267 nieuwe grootverbruikers worden aangesloten, in 2023 waren het er nog maar 2.929.

Capaciteitskaart

Om aanvragers meer inzicht te bieden in de lokale situatie op het net, publiceert Netbeheer Nederland een capaciteitskaart. Die online kaart van Nederland laat met kleuren zien wat de congestiesituatie is en hoe het zit met de beschikbaarheid van transportcapaciteit.

De capaciteitskaart is op 11 juni vernieuwd en geeft sindsdien per voedingsgebied aan hoeveel transportcapaciteit aanwezig is, hoeveel er nodig is, wat het aantal verzoeken in de wachtrij is en wat het totaal aangevraagd vermogen in de wachtrij is.

De informatie van de kaart is met name interessant voor ondernemers die plannen maken waarvoor een zware of zwaardere grootverbruikaansluiting (groter dan 3 x 80 ampère) nodig. Ook producenten die plannen maken voor grootschalige opwek van stroom kunnen er hun voordeel mee doen.

Recordinvesteringen

De energietransitie zorgt voor een groeiende vraag naar stroom. Netbeheerders spreken van de grootste verbouwing van het energiesysteem ooit. Dat vraagt om recordinvesteringen: tot en met 2026 lopen de jaarlijkse investeringen in de Nederlandse elektriciteits- en gasnetten op tot ruim 8 miljard euro per jaar.

Eén op de drie straten in ons land moet open zodat er nieuwe elektriciteitskabels kunnen worden gelegd. Hiervoor werken netbeheerders, bouwbedrijven en installateurs intensief samen. Het op 11 juni ondertekende uitvoeringsakkoord moet daarbij helpen.

foto: De capaciteitskaart kleurt steeds roder: te zien is waar de netcongestie het meeste knelt. (illustratie Netbeheer Nederland)

Meer nieuws