Innovatie

Nieuw convenant moet innovatie boosten

02-11-23

Een nieuw Kennis- en Innovatieconvenant, voor de periode 2024-2027, moet ervoor zorgen dat Nederland de komende jaren meer geld en aandacht schenkt aan innovatie. minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) ondertekende op 2 november met 30 partners uit het bedrijfsleven, van kennisinstellingen, overheden en andere (maatschappelijke) organisaties het nieuwe KIC. Dat gebeurde tijdens de InnovatieExpo 2023 in Rotterdam. 

Van 2020 tot en met 2023 was er ook een Kennis- en Innovatieconvenant. De opvolger moet helpen meer kennis en innovaties naar de markt te brengen. Bijvoorbeeld door de financiering van innovatieve ondernemers vanuit de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Invest-NL.

Aan de top blijven

We willen graag dat Nederland innovatief aan de top blijft’, zei minister Adriaansens. ‘Alleen zo kunnen we grote uitdagingen op het gebied van technologie, klimaat, digitalisering en veiligheid aan. Door hier kennis om te zetten in innovatie kunnen we maatschappelijke uitdagingen oplossen, verminderen we onze afhankelijkheid van niet-EU-landen én zorgen we voor banen en inkomsten van toekomstige generaties. De ondertekening van het KIC is geen formaliteit. Voor mij laat het zien wat de kracht van Nederland is: publieke en private partijen die gemotiveerd samen willen werken aan een sterk en innovatief Nederland.’

Het rijk en de andere partijen steken 5,7 miljard euro per jaar in het zogenoemde ‘missiegedreven innovatiebeleid’. Dat beleid richt zich op vijf missies op het gebied van energietransitie, circulaire economie, gezondheid & zorg, landbouw/water & voedsel en veiligheid. Om de activiteiten goed op elkaar af te stemmen, werken de partners van het KIC daarom samen via acht Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Dit zijn:

·      klimaat en energie

·      circulaire economie

·      landbouw, water, voedsel

·      gezondheid & zorg

·      veiligheid 

·      sleuteltechnologieën

·      digitalisering

·      maatschappelijk verdienvermogen

30 procent meer investeren

In Nederland wordt (publiek en privaat bij elkaar) 2,3 procent van het bruto binnenlands product aan onderzoek en ontwikkeling besteed. Het kabinet wil dat laten groeien tot 3,0 procent. Dat betekent 30 procent meer. Het wil voorkomen dat het private aandeel daalt. 

In het convenant geven de partners aan welke middelen ze verwachten in te zetten. Het ministerie van EZK brengt onder andere de nieuwe Innovatieregeling voor Publiek Private Samenwerking (PPS-I) in. Hiervoor is 180 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling volgt de PPS-Toeslagregeling op. 

De nieuwe PPS-Innovatieregeling zou beter moeten werken om samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij te dragen aan het oplossen van uitdagingen in de acht KIA’s. Zo zijn de voorwaarden voor meer toepassingsgericht onderzoek verbeterd. Daardoor kunnen samenwerkingsprogramma’s ook meer ten gunste van het mkb worden ingezet.

foto: Minister Mickey Adriaansens (foto Rijksoverheid/Olivier Middendorp)

Meer nieuws