Innovatie

Ondernemers proberen productiviteit te verhogen

24-05-24

Driekwart van de Nederlandse ondernemers probeert de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. Ze kijken daarvoor met name naar investeringen in technologie en automatisering en het invoeren van efficiëntere processen. De grootste belemmering die ondernemers ervaren is het gebrek aan personeel.

Dat meldt het CBS op basis van de jongste Conjunctuurenquête Nederland, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

De arbeidsproductiviteit wordt uitgedrukt in de toegevoegde waarde per gewerkt uur. In ontwikkelde economieën geldt toename van de arbeidsproductiviteit op de lange termijn als belangrijkste bron van economische groei.

Groei

In het grootbedrijf is de productiviteit sinds 2020 ook harder gegroeid dan in het midden- en kleinbedrijf. Uit eerder onderzoek is bekend dat de productiviteit in het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) structureel hoger ligt dan in het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen). In het kleinbedrijf (5 tot 50 werkzame personen) is de productiviteit gemiddeld het laagst.

Binnen het kleinbedrijf ligt het aandeel ondernemers dat de productiviteit probeert te verhogen met ruim 65 procent lager dan in het middenbedrijf (ruim 78 procent) en het grootbedrijf (bijna 84 procent). Daarnaast geven ondernemers in het grootbedrijf vaker aan meer dan één maatregel te nemen om de productiviteit te verhogen.

Zowel investeringen in technologie en automatisering als het invoeren van efficiëntere werkprocessen zijn de meest genoemde maatregelen. Trainingen voor medewerkers zijn met ruim 21 procent het minst populair. Optimalisatie van de werkomgeving en faciliteiten is de enige maatregel die grootbedrijven minder vaak noemen dan midden- en kleinbedrijven.

Industrie

Hoeveel ondernemers maatregelen nemen om de productiviteit te verhogen, verschilt per bedrijfstak. De industrie is koploper; daar geven ondernemers met 81 procent het vaakst aan er gericht mee bezig te zijn. In de cultuur, sport en recreatie ligt dat aandeel met 54 procent het laagst.

Investeringen in technologie en automatisering worden het vaakst genoemd door de industriële bedrijven. In de horeca wordt dit het minst vaak genoemd; daar zetten ondernemers vooral in op een optimalisatie van de werkomgeving en faciliteiten. Het aanbieden van trainingen voor medewerkers wordt het meest genoemd in de autohandel en -reparatie, het minst vaak in de landbouw, bosbouw en visserij.

Personeelsgebrek

Voor bijna 40 procent van de ondernemers is een gebrek aan personeel de belangrijkste belemmering om de productiviteit te verhogen. Externe factoren, zoals economische onzekerheid, zijn volgens ruim 17 procent van de ondernemers ook een belangrijke belemmering. Iets meer dan 13 procent van de ondernemers geeft een gebrek aan financiële middelen aan als grootste knelpunt om de productiviteit te verhogen.

Iets meer dan 36 procent van de ondernemers geeft aan geen belemmeringen te ervaren of geen maatregelen te nemen om de productiviteit te verhogen.

foto: Veel bedrijven proberen door technologie en automatisering de productiviteit te verhogen. (foto iqra/AdobeStock)

Meer nieuws