Innovatie

Ondernemers vinden de weg naar subsidie voor circulaire economie

17-05-23

Steeds meer ondernemers vragen subsidie aan voor projecten die bijdragen aan een circulaire economie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt dat het aantal circulaire projecten nog nooit zo groot was als in 2021, het jaar waarop de jongste RVO-monitoringsrapport Circulaire Economie betrekking heeft.

Het aantal gesubsidieerde projecten steeg met ruim 30 procent ten opzichte van 2020. Bij de projecten draaide het vooral over plastics, chemicaliën en bouwmaterialen.

Waterstof uit huishoudelijk afval

De grote stijging in subsidies is vooral te danken aan het subsidiegeld uit het Innovation Fund. In 2021 kwamen er ruim 630 circulaire projecten bij met een totaal subsidiebedrag van ruim 429 miljoen euro.

Na de focus op projecten voor plastics, chemicaliën en bouwmaterialen, volgt waterstof uit huishoudelijk afval. Dat staat in het Innovation Fund-project centraal. De bouwsector is een van de branches die ook veel steun ontvangt. Dat gebeurt voornamelijk via de fiscale steun door MIA\Vamil en de Regeling groenprojecten.

Ketens sluiten

De meeste projecten richten zich op het sluiten van ketens, zoals (her)gebruik van (biobased) grondstoffen en terugwinnen van brandstoffen, energie en warmte. Het aandeel van biobased subsidies steeg flink, van 78,9 miljoen euro in 2020 naar 223,9 miljoen euro in 2021.

Naast de subsidies ging er ook 114,7 miljoen aan fiscale vrijstelling via WBSO en MIA\Vamil naar circulair onderzoek en investeringen. Dit komt neer op 38 procent van het totale MIA\Vamil- budget en 5 procent van het WBSO-budget. ‘De WBSO stimuleert innovatie en laat ons zien met welke thema’s van innovatie we in Nederland bezig zijn’, licht RVO toe. ‘Zo zien we dat met deze 5 procent het speur- en ontwikkelingswerk gericht op de circulaire economie nog niet bovenaan de agenda van bedrijven staat.’

Veel meer geld van de EU

Van de relevante subsidies en fiscale regelingen voor circulaire economie ging gemiddeld 17 procent naar circulaire projecten. In 2021 steunden het Rijk, de EU en provincies de circulaire economie in Nederland met totaal 634,6 miljoen euro.

De Europese Unie droeg 257,8 miljoen euro bij. Dat was 3,6 keer zo veel als in 2020. Het Rijk investeerde 155,1 miljoen aan subsidies, bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. Aan fiscale tegemoetkomingen steunde het Rijk bedrijven met 114,7 miljoen euro en dat was bijna de helft meer dan in 2020.

foto: Een toename is zichtbaar in het aantal projecten waarbij waterstof uit huishoudelijk afval wordt geproduceerd. (foto Martin Mecnarowski/AdobeStock)

Meer nieuws