Innovatie

Oproep: nieuwe duurzame technieken aanmelden voor Energielijst en fiscaal voordeel

27-07-23

Tot 1 september kunnen bedrijven hun energiebesparende of duurzame energietechniek aandragen voor de nieuwe Energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voldoet het product aan de eisen, dan komt het op de Energielijst 2024. Dat maakt het aantrekkelijker voor zakelijke klanten, want die mogen dan 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Ondernemers die in technieken op de lijst investeren, mogen de regeling Energie-investeringsaftrek aanvragen. Met die EIA kunnen zij 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Ze betalen daardoor minder belasting.

Fiscaal voordeel

Technieken en bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, besparen energie of zijn duurzamer. Bijvoorbeeld doordat ze minder uitstoot veroorzaken. Maar zonder de Energie-investeringsaftrek (EIA) zou de terugverdientijd te lang zijn; daarom steunt de overheid ze met fiscaal voordeel.

De huidige lijst is zeer uitgebreid. Het gaat onder meer om investeringen in bedrijfsgebouwen, processen en transportmiddelen. Voorbeelden zijn energiezuinige scheepsmotoren, lichtgewicht velgen, warmtepompen, cruisecontrol voor vrachtwagens, opslag van elektrische energie en HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen.

Lagere financiële drempel

Wij passen de Energielijst ieder jaar aan’, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in een toelichting. “En iedereen mag gewenste aanpassingen aan ons voorstellen. Dit is vooral interessant voor leveranciers van innovatieve energietechnieken. Opname op de Energielijst kan de marktintroductie en -verbreding van deze technieken versnellen. Het belastingvoordeel verlaagt de financiële drempel voor ondernemers die willen investeren.’

De RVO toetst voorstellen aan een aantal eisen. De techniek:

· mag zich niet al zonder EIA-steun in korte tijd terugverdienen

· zorgt voor voldoende energievoordeel

· sluit aan bij het energiebeleid van dit moment (technieken voor de overgang naar schonere energie hebben een pre)

Terugverdientijd

Om in aanmerking te komen moet de indiener een uitgebreide beschrijving geven van het bedrijfsmiddel en de bedrijfstak(ken) waarvoor dat interessant is. Met daarin een technisch inhoudelijke onderbouwing van de werking en uitleg van de manier waarop de energiebesparing tot stand komt. 

Ook de totale investeringskosten om het bedrijfsmiddel aan te schaffen en gebruiksklaar te krijgen en een berekening van de terugverdientijd zijn nodig. Daarnaast onder meer de verwachte jaarlijkse afzet.

Tot slot: het bedrijfsmiddel mag niet merk- of fabrikantgebonden zijn. Meerdere marktpartijen moeten in principe zo’n energiezuinig apparaat kunnen leveren.

Kijk voor meer informatie op RVO.nl. Aanmelden kan tot 1 september 2024.

Meer nieuws