Innovatie

Succesfactoren bij softwarevernieuwing

Codeless - Dordrecht

MKB-ondernemingen handelen vaak reactief in IT-vraagstukken. Ze lossen alledaagse IT-problemen op wanneer ze zich voordoen, zoals security issues, nieuwe apparatuur instellen, toegangsproblemen, enzovoort. Aandacht voor een IT-strategie, passend bij veranderende omgevingen en ambities, is vaak onderbelicht. 

Begrip

Voor een deel is dat begrijpelijk: er zijn immers zoveel menselijke en technologische middelen nodig om deze alledaagse problemen aan te pakken dat er niet veel tijd is om vooruit te kijken. Toch is dat laatste óók nodig. Bijvoorbeeld als het aankomt op softwarevernieuwing…

Eerst nut en noodzaak bepalen

Wij raden altijd aan om, vóórdat een softwarevernieuwingsproject wordt aangegaan, eerst helder te krijgen wat het nut, de noodzaak en de mogelijke winst daarvan is. Wees daarbij realistisch in de daadwerkelijke eisen (must haves) en wensen (nice to haves). Zo krijgt u een solide beeld van het benodigde budget en de Return on Investment, wat ons inziens het belangrijkste vertrekpunt voor succes is.

Betrek de key-users

Naast de opdrachtgever en softwareleverancier is het belangrijk om te allen tijde de key-users bij de softwarevernieuwing betrokken te houden. Zij zijn van grote waarde in het selectieproces van de nieuwe softwareapplicatie en de implementatie daarvan. 

Voorkom scope-creep

Scope creep is het uitbreiden van de eisen en wensenlijst gedurende een software-ontwikkelproject. Zo kan het gebeuren dat de key-users en de projectgroep niet meer goed zijn uitgelijnd over de oorspronkelijke scope en het project wordt vervuild door nice-to-haves en nieuwe must-haves. Dat heeft negatieve impact op de kosten en de planning. Veel voorkomende oorzaken van scope creep zijn: een te kleine of ruime scope, een onduidelijke scope en/of gebrek aan kennis en uitlijning bij key-users en het ontwikkelteam. 

Zorg voor passend budget

Wees ook realistisch in eisen en wensen in verhouding tot uw budget. Heeft u een relatief laag budget, dan is standaard software, rekening houdend met enkele beperkingen, vaak een betere keuze. Als het aanpassen van bedrijfsprocessen aan standaard software een te grote impact heeft op uw organisatie, dient u wellicht meer budget vrij te maken voor maatwerk of nabouwprojecten. 

Breng álle kosten in kaart

Daarin is het belangrijk om te rekenen met de Total Cost of Ownership: denk ook aan support, updates, onderhoud, aanpassingen, licentiekosten, et cetera. Behalve de aanschafprijs betreft dat álle kosten voor het product of de dienst, vanaf het moment van aankoop tot het moment dat u er afstand van doet. Zo brengt u de kosten van zakendoen met een bepaalde leverancier systematisch in kaart. 

Dit artikel wordt u aangeboden door

Meer nieuws