Innovatie

Verlenging Techleap.nl moet meer techbanen opleveren

30-05-23

Techleap.nl, het aanjaagprogramma van de rijksoverheid om innovatieve start-ups en scale-ups te ondersteunen, gaat drie jaar langer door. Dat heeft het kabinet op voorstel van minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken besloten.

Het budget wordt weliswaar verlaagd, van 8,75 miljoen naar 5 miljoen euro per jaar, maar het is voortaan mogelijk om privaat kapitaal aan te trekken voor de uitvoering van de programma’s. Constantijn van Oranje is opnieuw aangesteld als speciaal gezant. Volgens minister Adriaansens is de prins ‘de afgelopen jaren met zijn kennis en ervaring van grote waarde geweest om Nederland op de kaart te zetten. Techleap.nl heeft in die periode substantiële verbeteringen gerealiseerd.’

Deep tech

Techleap.nl begon in 2015 als StartupDelta. Nog steeds is het doel te zorgen dat start-ups en scale-ups in Nederland een betere toegang hebben tot kapitaal, markten, kennis en een netwerk. Door samenwerking en innovatie komt er meer ruimte voor (groei van) ambitieuze technologiebedrijven.

Het kabinet wil de komende jaren extra stappen zetten om het Nederlandse ondernemingsklimaat  voor start-ups en scale-ups verder te verbeteren. Daarvoor zijn vijf ambities vastgesteld voor financiering, talent, techbanen, doorgroei naar scale-ups en focus op kennisintensieve start-ups (deep tech).

Innovatiekracht

‘De fundering voor een ambitieus start-up- en scale-upbeleid hebben we de afgelopen jaren gelegd’, zegt minister Adriaansens. ‘We willen onze innovatiekracht nu nog beter benutten. Dat doen we als kabinet zelf door direct honderden miljoenen euro’s gericht te investeren in tech via het Deep Tech Fonds, Dutch Future Fund en indirect via Nationaal Groeifonds-projecten. En nu is ook hét moment om samen met private partijen de kabinetsinzet te versterken vooral waar het gaat om marktkapitaal, doorgroei naar scale-ups en deep tech. We moeten samen meer gaan investeren.’

Om aan de Europese top te blijven moet er meer financiering uit Nederland zelf en de EU beschikbaar komen voor de scale-up-fase, aldus Adriaansens. De focus moet volgens haar liggen op kennisintensieve start-ups die onderzoek omzetten in bedrijvigheid, omdat daar de beste groeikansen liggen.

Financiering

Institutionele beleggers zijn hierin een onmisbare schakel, maar die ontbreken nog te vaak, vindt het kabinet. Het kabinet gaat hen samen met durfkapitaalfondsen mobiliseren.

Ook heeft het kabinet 38 miljoen euro vrijgemaakt om de regeling Vroege fase financiering voort te zetten. De zogenoemde Seed Capital-regeling van het ministerie van EZK krijgt bovendien vaker een inzet op deep tech. Daarnaast zet de minister in op het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen financiers, zodat startende ondernemers financiering eenvoudiger kunnen vinden.

Meer techbanen

Er is ook voldoende talent nodig. Om dat aanbod te vergroten onderzoekt het kabinet dit jaar een aantrekkelijke regeling voor medewerkersparticipatie. Het kabinet wil meer Nederlandse techbanen en meer start-ups die doorgroeien naar scale-ups. De nadruk in het nieuwe beleid ligt op groeimarkten als energie, biotechnologie, circulariteit, quantum en fotonica.

Als het gaat om het start-up-klimaat staat Nederland volgens de Genome Ranking 2022 (Global Startup Ecosystem Ranking) op positie 14 wereldwijd en bovenaan in de Europese Unie. Er zijn in Nederland ruim 10.000 start-ups waaronder meer dan tien met een waarde van boven de 1 miljard dollar. De Nederlandse sector is goed voor ruim 135.000 techbanen.

Onder de meer dan 10.000 start-ups bevinden zich ongeveer 1.400 zogenoemde deep tech-bedrijven: kennisintensieve start-ups die hoogwaardige (technologische) kennis vanuit bijvoorbeeld universiteiten combineren met onderzoek, ontwikkeling en productie. Circa één op de vijf van de Nederlandse start-ups groeit door naar een scale-up.

foto: Constantijn van Oranje gaat door als speciaal gezant. (foto RVD/Martijn Beekman)

Meer nieuws