Mobiliteit en vervoer

ABN AMRO: transportsector in rustiger vaarwater

31-03-23

Na drie roerige jaren komt de transportsector in 2023 in rustiger vaarwater. Dat concludeert ABN AMRO in de sectorprognose Transport en Logistiek, die 31 maart is gepubliceerd. De bankeconomen verwachten dat de gehele sector in 2023 (+0,5 procent) en 2024 (+1 procent) licht groeit.

Toeleveringsketens hebben zich hersteld van de coronacrisis, terwijl goederenstromen door de oorlog in Oekraïne zijn verlegd. Tegelijkertijd staat de transportsector ook dit jaar onder druk vanwege de inflatie, waardoor consumenten minder goederen kopen. Daarnaast wordt de groei afgeremd doordat de productie in bouw en industrie door de stijgende rente onder druk staat. De lagere volumes aan bouwmaterialen die hiervan het gevolg zijn, spelen vooral de binnenvaart en het wegvervoer parten. Verder zet de versnelling van de energietransitie een rem op de groei in de logistieke sector.

Moeizaam

Al met al wordt 2023 naar verwachting veel minder hectisch dan de ‘uitzonderlijke jaren’ 2020, 2021 en 2022. In de sectorprognose noemt ABN AMRO in de de macro-economische omstandigheden toch moeizaam.

De hoge prijzen voor brandstof en personeel spelen het wegvervoer ook in 2023 parten.

Na de groei in 2022 (+2 procent) pakt 2023 volgens ABN AMRO minder goed uit: min 0,5 procent. Waren de meeste wegvervoerders vorig jaar nog in staat de hoge dieselprijs en stijgende personeelskosten door te berekenen aan opdrachtgevers, dit jaar is dat moeilijker.

De markt koelt namelijk af door dalende volumes in industrie, bouw en de winkelbranche. Ook komen er meer nieuwe trucks op de markt. De vervoerscapaciteit neemt daardoor toe.

Energiezuinige truck

Ondernemers doen er goed aan om zich zo veel mogelijk te richten op zaken waarop ze wél invloed hebben, zoals het besparen van energie’, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie, Transport en Logistiek. ‘Dit is mogelijk door te investeren in bijvoorbeeld de isolatie van een warehouse, de aanschaf van zonnepanelen of energiezuinige trucks. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen mogelijk, zoals een cursus zuinig rijden voor vrachtwagenchauffeurs. Ook kunnen transporteurs op basis van data hun planning optimaliseren, zodat de beladingsgraad kan worden verhoogd.’

Minder kolenvervoer

Aangezien de energiecrisis op dit moment in hevigheid is afgenomen en toeleveringsketens normaal functioneren, zijn de structurele gevolgen van de oorlog in Oekraïne scherper zichtbaar, stelt ABN AMRO. Zo kwam de energietransitie in een stroomversnelling, wat gevolgen heeft voor ladingstromen in de zee- en de binnenvaart. De vraag naar steenkool daalt naar verwachting sterk door de massale aanschaf van zonnepanelen.

Ruim de helft van de Duitse kolenimport wordt via de Nederlandse binnenvaart vervoerd. Deze teruglopende aanvoer leidt zowel in de binnenvaart als in de Rotterdamse haven tot een daling van de overslag van droge bulk. Doordat de binnenvaart in 2022 door laagwater al weinig lading vervoerde, groeit deze branche in 2023 nog wel, met 2 procent. In 2024 halveert die groei, voorspelt ABN AMRO.

Zeevaart

Het vervoerde ladinggewicht in de zee- en kustvaart daalt in 2023 naar verwachting met 0,5 procent door de dalende vraag naar steenkool. De natte bulkmarkt presteert wel goed. Zo wordt olie door de sancties en verplaatsing van handelsstromen over grotere afstanden verscheept. Ook worden meer chemicaliën uit het buitenland verscheept nu de productie in de Europese chemische industrie is gedaald en is de overslag van LNG door de oorlog in Oekraïne sterk toegenomen.

Foto: Er komen meer nieuwe trucks op de markt. De vervoerscapaciteit neemt daardoor toe. (foto Creative Nature/AdobeStock)

Meer nieuws