Mobiliteit en vervoer

Allard Castelein gekozen als Rotterdamse Havenman van het Jaar

06-12-23

Allard Castelein, tot 15 juli van dit jaar CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, is gekozen tot Havenman van het Jaar 2023. Dat heeft de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar in Rotterdam bekendgemaakt.

“Een Havenman/vrouw van het Jaar heeft zich in de afgelopen twaalf maanden onderscheiden met een positieve bijdrage aan de maritieme en industriële ontwikkeling van de Rotterdamse haven, of wordt gekozen op grond van zijn/haar verdiensten in het verleden”, zo luiden de criteria. Bij Allard Castelein is beide het geval naar het oordeel van de organiserende stichting.

 

Vruchten plukken

In een toelichting schrijft het bestuur, dat ook als jury fungeert: “Sinds zijn aantreden in 2014 als president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam heeft Allard Castelein het voortouw genomen in de ingrijpende omslag die de haven moet doormaken. Onder zijn leiding heeft het Havenbedrijf het bedrijfsleven – zowel oud als nieuw – weten te committeren aan het doel van een CO2-neutrale haven. Er is een portfolio van ruim vijftig projecten ontwikkeld, alle gericht op de energietransitie.”
“Allard Castelein heeft in 2023 veel vruchten mogen plukken van het werk dat in voorgaande jaren is verzet. Een aantal langlopende projecten is dit jaar tot een doorbraak of afronding gekomen.” Enkele voorbeelden zijn de investering van Gasunie in het waterstofnetwerk, de vergunningaanvraag voor de waterstoffabriek van Eneco en het groene licht voor Porthos.
Ook op logistiek gebied was 2023 volgens de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar in Rotterdam een memorabel jaar met de invoering van NextLogic, de ingebruikname van de Container Exchange Route. Ook kondigden APM Terminals en RWG uitbreiding van hun terminals op de Maasvlakte aan.

 

Salaris

De toekenning komt vlak nadat het havenbedrijfsleven zich roerde omdat Castelein nog steeds niet is opgevolgd. Sinds zijn afscheid half juli fungeert COO Boudewijn Siemons als interim-CEO.

Tijdens het jaarlijkse cargadoorsdiner op 29 november riep VRC-voorzitter Kees Groeneveld de aandeelhouders van Havenbedrijf Rotterdam op om hun strijdbijl te begraven. Er moet snel duidelijkheid komen over de definitieve invulling van de CEO-positie. Volgens Groeneveld is het zorgwekkend dat de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Staat het niet eens kunnen worden. Ze hebben een verschil van mening over het salaris dat de nieuwe topman van het havenbedrijf mag verdienen. Het salaris van de in juli afgetreden CEO Castelein was opgelopen tot boven de 600.000 euro.

Het Rotterdamse gemeentebestuur vindt dat te veel en wil zijn opvolger houden aan de Balkenende-norm: 223.000 euro per jaar. Minister Kaag van Financiën vindt dat daar wegens de zwaarte van de functie en het internationale belang een uitzondering op gemaakt moet worden. Anders zou er geen geschikte kandidaat te vinden zijn.

De beide aandeelhouders (Rotterdam bezit iets meer dan 70 procent en de staat bijna 30 procent) hebben evenveel zeggenschap over de beloning van de directie. Ze moeten dus ook allebei instemmen met het voorstel van de raad van commissarissen. Er is mediation gaande. In het eerste kwartaal val 2024 wordt de uitkomst daarvan verwacht.

 

43e havenprominent

Allard Castelein is de 43e havenprominent op rij die de onderscheiding ontvangt. Die werd in 1981 ingesteld door de toenmalige Rotterdamse havenpersclub Kyoto. Hij wordt de opvolger van Jan Overdevest, CEO van de Waalhaven Group, de Havenman van het Jaar 2022.
Geheel volgens traditie wordt de prijs uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst op de tweede maandag van het nieuwe jaar: 8 januari 2024. Dat gebeurt dan in het bijzijn van oud-Havenmannen en -vrouwen, havenautoriteiten, leden van de havengemeenschap en vertegenwoordigers van de media.

De Stichting Havenman/vrouw van het Jaar bestaat uit een bestuur van vier onafhankelijke journalisten, de drie laatstgekozen Havenmannen, het laatst gekozen Jong Haventalent en drie sponsoren van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar.

foto: Allard Castelein. (foto Port of Rotterdam)

Meer nieuws