Mobiliteit en vervoer

Import LNG stijgt – Gate terminal breidt uit 

25-08-23

Gate terminal op de Maasvlakte breidt uit. Aandeelhouders Gasunie en Vopak hebben groen licht gegeven voor de bouw van een vierde opslagtank en vergroting van de hervergassingscapaciteit. 

De uitbreiding bestaat uit een nieuwe LNG-opslagtank van 180.000 kubieke meter en extra hervergassingscapaciteit van 4 miljard kubieke meter per jaar. Die nieuwe capaciteit is al verhuurd op basis van langlopende commerciële overeenkomsten en zal naar verwachting in de tweede helft van 2026 operationeel zijn. De totale investering bedraagt ongeveer 350 miljoen euro.

Gas

Vopak en Gasunie zijn de oprichters en eigenaren van Gate terminal in Rotterdam, die sinds 2011 operationeel is. De terminal speelt een cruciale rol in de levering en beschikbaarheid van gas in Nederland en de buurlanden. Als alle geplande projecten op Gate terminal zijn afgerond, zal de terminal een totale hervergassingscapaciteit hebben van 20 miljard kubieke meter per jaar.

Hans Coenen van de raad van bestuur van Gasunie zegt: ‘De investering in deze nieuwe tank is onderdeel van een breder pakket aan voorgenomen en al gerealiseerde maatregelen om de LNG-importcapaciteit in Nederland te vergroten. Dit is nodig om het verlies van Russisch aardgas te compenseren en de schaarste van aardgas op de Europese gasmarkt te verminderen. Naast de uitbreiding van de LNG-importcapaciteit werkt Gasunie verder aan de versnelling van de energietransitie. Bijvoorbeeld door de aanleg van een landelijk waterstofnetwerk en de ombouw van importterminals. Ook blijven we ons richten op groen gas, warmtetransport en CO2-afvang en -opslag.’

LNG-infrastructuur

‘We zijn verheugd om voort te bouwen op onze succesvolle samenwerking met Gasunie’, aldus Vopaks CEO Dick Richelle. ‘Deze investering past goed in de strategie van Vopak om te groeien in LNG-infrastructuur. We zijn er trots op betrouwbare en open infrastructuur te ontwikkelen en te exploiteren, omdat dit een belangrijke rol speelt in de continuïteit van de energievoorziening.’

Directeur Jarmo Stoopman van Gate terminal: ‘Nu alle elementen op hun plaats liggen, zijn we blij dat we vandaag kunnen beginnen met de bouw van deze belangrijke uitbreiding. We kijken ernaar uit om samen te werken met onze aannemers en te zorgen voor een veilige en tijdige bouw van deze vierde tank.’

foto: Gate terminal op de Maasvlakte. (foto Tekst & Toebehoren)

Meer nieuws