Mobiliteit en vervoer

Met “Switch to Zero” krijgen bedrijven invloed op CO2-uitstoot van hun containervervoer

23-03-23

Bedrijven die hun goederen per schip importeren of exporteren hebben geen invloed op de brandstofkeuze van de zeerederij die hun containers vervoert. Met het concept insetting brengt GoodShipping daar verandering in. Als klanten voor hun transport CO2-reductie inkopen, zorgt Goodshipping ervoor dat het zeeschip dat hun containers vervoert, (deels) op biobrandstof vaart. Havenbedrijf Rotterdam steunt het initiatief. Samen zijn ze campagne “Switch to Zero” gestart om insetting bekender te maken.

De zeescheepvaart is verantwoordelijk voor circa 3 procent van de mondiale CO2-uitstoot. De sector ontsprong lange tijd de dans bij internationale klimaatafspraken, maar vanaf 2024 valt de sector onder het emissie handelssysteem (ETS) voor CO2-rechten. Rederijen moeten dan gaan betalen voor hun CO2-uitstoot.

Insetting

Voor verladers is het lastig invloed uit te oefenen op de carbon footprint van dit deel van hun logistiek. Ze boeken namelijk slechts enkele containers per keer op een schip.

Bij insetting wordt de CO2-reductie niet bereikt door compensatie (offsetting) maar door gebruik van duurzame brandstof door de scheepvaart zelf. Een bedrijf dat containers op verschillende schepen laat vervoeren, kan via het in Amsterdam gevestigde GoodShipping CO2-reductie kopen: naar keuze 75, 100, of 125 ton. Het Nederlandse bedrijf zorgt er dan voor dat die wordt gerealiseerd door schepen van duurzame brandstof te voorzien.

Dat hoeft overigens niet hetzelfde schip te zijn als waarop de containers daadwerkelijk worden vervoerd. Het kan ook een ander schip zijn.

Tony’s Chocolonely

GoodShipping is onderdeel van de GoodNRG Group en naar eigen zeggen wereldmarktleider in insetting. Het wil op die manier de energietransitie in de transportsector versnellen. Het initiatief komt niet bij de rederijen te liggen, maar bij hun klanten: de eigenaren van de lading.

GoodShipping werkt al voor grote partijen als DHL, IKEA, BMW en Tony’s Chocolonely. De chocoladefabrikant was in 2017 de allereerste klant. De brandstof wordt gemaakt van gecertificeerde duurzame stromen. Zoals frituurvet en dierlijke vetten die als 100 procent afval zijn gelabeld en nergens anders meer voor (her)gebruikt kunnen worden.

Korting

Havenbedrijf Rotterdam steunt GoodShipping sinds december 2022. Samen zijn ze de campagne Switch to Zero gestart om bedrijven kennis te laten maken met insetting. GoodShipping en het Havenbedrijf geven wat ze noemen ‘een substantiële korting’ per ton CO2-reductie.

Het doel is in korte tijd twintig zeevrachtverladers aan boord te krijgen. Het doel is met deze verladers gezamenlijk een schip te bunkeren, zodat er in totaal 2023 ton CO2 minder in de atmosfeer komt. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid die vrijkomt bij het vervoer van zo’n 15.000 TEU tussen Rotterdam en Göteborg.

Twee bedrijven hebben al toegezegd: Swinkels Family Brewers, bekend van onder andere biermerk Bavaria, en winkelketen Dille & Kamille. Zij laten met ingang van dit jaar (een deel van) hun containers verschepen op duurzame brandstof.

Duurzaam verschepen

‘We hebben afgelopen twee jaar de enorme versnelling gezien die verladers hebben teweeggebracht in het tempo van de energietransitie’, aldus CEO Dirk Kronemeijer van GoodShipping. ‘Om die reden willen we meer bedrijven de mogelijkheid geven om hun vracht duurzaam te laten verschepen. Het aanbod van het Havenbedrijf Rotterdam, dat de duurzaamste haven ter wereld wil zijn, om hierin te helpen was dan ook een makkelijke keuze. Met de Switch to Zero-campagne maken we het voor bedrijven eenvoudig hun transport te verduurzamen, zonder ingewikkelde aanpassingen in de supply chain.’

‘Tempo moet omhoog’

‘De scheepvaart ligt nog niet op schema om CO2-neutraal te zijn in 2050’, legt CEO Allard Castelein uit waarom Havenbedrijf Rotterdam achter Switch to Zero staat. ‘Samen met partners ontwikkelen we een reeks initiatieven om de logistiek te helpen verduurzamen: van binnenvaart op batterijen tot walstroom voor zeeschepen, en van de productie van bio-kerosine voor de luchtvaart tot zogenoemde green corridors voor de zeevaart.’

‘Die 2023 ton reductie door de inzet van duurzame brandstof is pas een begin. We willen laten zien dat het kan en de discussie op gang brengen, met als doel opschaling en steeds meer CO2-reductie. Het tempo van de transitie moet omhoog.’

Kettingreactie

‘Bij Dille & Kamille streven we naar het verder verduurzamen van ons assortiment’, vertelt Supply Chain Manager Harold Reusink. ‘Daarom werken wij voor ons transport overzee samen met GoodShipping. Wat mooi is aan deze samenwerking, is dat het ook anderen inspireert om verder te kijken naar mogelijkheden om te verduurzamen. Zo zorg je voor een kettingreactie binnen een keten die van oorsprong vrij conservatief is, simpelweg omdat er nieuwe vragen gesteld worden rondom de organisatie van het transport.’

Fred Hooft, Global Logistics Manager bij Swinkels Family Brewers, zegt: ‘We hebben de ambitie om volledig circulair te ondernemen. Hierbij kijken we natuurlijk ook naar de CO2-uitstoot van ons transport. De Switch to Zero-campagne is een mooie eerste stap om te verkennen hoe we ons zeetransport kunnen verduurzamen. Hopelijk beweegt dit initiatief meerdere bedrijven om de stap te wagen en kunnen we gezamenlijk het verschil maken om de belasting voor milieu en klimaat te verkleinen.’

Foto: Voor verladers is het lastig invloed uit te oefenen op de carbon footprint van dit deel van hun logistiek, doordat ze vaak slechts enkele containers per keer op een schip boeken. (foto Tekst & Toebehoren)

Meer nieuws