Mobiliteit en vervoer

Expert aan het woord – Luc van Rooijen (KPMG):Mobiliteit van de toekomst

KPMG - Rotterdam

Luc van Rooijen is Partner en Head of Infrastructure bij KPMG.

De mobiliteit van de toekomst is schoon, fijnmazig én een abonnementsvorm in een ecosysteem. Wat onzeker is, is de exacte route ernaartoe. Daar kunnen en moeten bedrijven op anticiperen. Nu al!

De belangrijkste factoren in de toekomst van mobiliteit zijn klimaatdoelstellingen en milieuwetgeving. Het belang daarvan en het momentum van duurzaamheid als trend is moeilijk te onderschatten. Langzaam maar zeker stevent Europa af op steden zonder diesel- en benzineauto’s. Dat jaagt de ontwikkeling van schone aandrijftechnologie aan, inclusief nieuwe bijbehorende oplaadinfrastructuren. 

Halen elektrische auto’s straks energie uit batterijen? Of juist uit waterstof? Batterijen hebben de nabije toekomst, waterstof waarschijnlijk de iets verdere. Daarom verdelen bedrijven hun investeringen en zoeken ze samenwerkingen, financieringsmodellen en businesscases voor ál die toekomstige scenario’s. Ze ontwikkelen modellen met batterijen én met waterstof. En autonoom vervoer vereist ondersteuning door mobiele internetinfrastructuur. Daarom kijken bedrijven ook naar verschillende communicatieprotocollen. 

Een tweede trend is verschuiving van autobezit naar autogebruik, waarin we toegaan naar een abonnementsmodel dat zo veel mogelijk mobiliteitskeuzes op afroep biedt. Mobility as a Service (MaaS) dus. Daarmee krijgt de burger per trip de beste, snelste of goedkoopste combinatie van vervoersmodaliteiten voor zijn of haar reis. Dat werkt natuurlijk alleen met een fijnmazig netwerk van veel verschillende vervoersmodaliteiten. Daarom breiden overheden bestaande infrastructuur uit en voegen ze nieuwe toe. De lightrail in Den Haag is daar een voorbeeld van.

MaaS-diensten worden bovendien platforms die openstaan voor nieuwe diensten, en apps en data uit het netwerk gebruiken en combineren. Een dienst die je betalingen regelt voor alle vervoersmodaliteiten bijvoorbeeld. Of één die op het moment van auto-opladen à la minute een kort contract met de goedkoopste energieaanbieder afsluit. En diensten die we nu nog niet kunnen bedenken, maar die door zelfrijdende auto’s mogelijk worden.

Die toekomst is overigens niet ver weg. De eerste publiek-private infrastructurele projecten met slimme mobiliteitsoplossingen bestaan al. Boven de A20 bij Rotterdam moet een netwerkverbinding komen, zodat autonome auto’s met elkaar, met traffic guidance systems en met stoplichten kunnen communiceren. Bouwbedrijven werken hierin samen met telecomproviders en leveranciers van smart mobility-systemen, en zoeken gezamenlijk een businesscase om infrastructuur te financieren en terug te verdienen.

Ik adviseer onze klanten om in hún vakgebied de routes te identificeren die naar deze (onzekere) toekomst leiden. Identificeren van zogenaamde no regret moves, stappen die sowieso moeten worden gezet. Je voorbereiden op snelle veranderingen. Het verwerven van de juiste kennis en competenties. Experimenteren met nieuwe technologie en verdienmodellen.

De tijd van afwachten en stilzitten is voorbij. In 2030 is de toekomst realiteit. En die begint nu!

Dit artikel wordt u aangeboden door

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory. KPMG Meijburg & Co is specialist in tax in Nederland. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.

Meer nieuws