Mobiliteit en vervoer

Overslag Rotterdam daalt met 5,5 procent

20-07-23

De totale overslag in de Rotterdamse haven lag het eerste halfjaar 5,5 procent lager dan in dezelfde periode in 2022. Van 233,5 miljoen ton daalde die naar 220,7 miljoen ton. Dat kwam vooral door de verminderde overslag van kolen, containers en overig droog massagoed. De overslag van agribulk, ijzererts en schroot en LNG nam toe. 

Ondanks de daling is Havenbedrijf Rotterdam positief over de toekomst. COO Boudewijn Siemons zei bij de presentatie van de cijfers: “Ondanks de economische onzekerheden en geopolitieke spanningen zijn er in het eerste halfjaar grote stappen gezet in de aanleg en uitgifte van nieuwe terreinen en kademuren om ruimte te maken voor onder meer de productie en import van groene waterstof en extra capaciteit in het containersegment. Een belangrijke stap is gezet met de uitgifte van de terreinen in de Prinses Amaliahaven aan APM Terminals en RWG.” 

Siemons is ook tijdelijk CEO. hij vervult die functie ad interim tot een opvolger is gevonden voor Allard Castelein, die deze maand afzwaaide. 

Fors minder containers

De uitbreiding op de Maasvlakte kan op termijn leiden tot een potentiële stroom van zo’n 4 miljoen TEU, verwacht het Havenbedrijf. Die capaciteit is nu nog niet echt nodig. De overslag van containers nam in het eerste half jaar fors af: in gewicht 9,3 procent (tot 64,4 miljoen ton). In TEU’s (20-voetscontainers) gemeten gaat het om een daling van 8,1 procent.

De afname van de containeroverslag kent volgens Havenbedrijf Rotterdam twee hoofdoorzaken: het wegvallen van volumes van en naar Rusland en de daling van import uit Azië. 

Gunstig is dat de betrouwbaarheid van de vaarschema’s van containerschepen is toegenomen, signaleert Havenbedrijf Rotterdam. Dit leidde tot verbetering van de afhandeling van in de haven en naar het achterland. Klanten en vervoerders klagen al jaren over de lange wachttijden en verstoringen.

foto: De terminals van APM en RWG op de Tweede Maasvlakte breiden uit. (foto Martens Multimedia)

Meer nieuws