Mobiliteit en vervoer

Subsidie voor schone vrachtwagens binnen één dag op

12-04-23

De komende tijd gaan er zo’n 400 nieuwe emissievrije vrachtwagens de weg op in ons land. Ze rijden elektrisch, op batterijen of waterstof. Dat is mede dankzij de AanZET-regeling. Daarmee kunnen ondernemers subsidie krijgen bij de aanschaf van een schone truck. De subsidieregeling was zó populair dat het totale budget voor 2023 in één dag op was.

Er was voor dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar via de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET). Dat was lang niet genoeg. Meteen op de eerste dag (4 april 2023) was de regeling overtekend. Heel wat bedrijven werden zodoende teleurgesteld. Er was namelijk voor ruim 120 miljoen subsidie aangevraagd. Dat betekent dat moet worden geloot.

Batterij- of waterstofelektrische truck

Een batterij- of waterstofelektrische vrachtwagen is veel duurder in aanschaf dan een vrachtwagen op diesel. Vandaar dat ondernemers tot maximaal 60 procent van de meerprijs aan subsidie en belastingvoordeel kunnen krijgen.

Om het midden- en kleinbedrijf een extra steuntje in de rug te geven, krijgen kleine ondernemers een hoger subsidiepercentage dan grote ondernemingen. De subsidie geldt zowel bij aanschaf als financial lease. Per bedrijf mocht voor maximaal twintig vrachtwagens een aanvraag worden ingediend.

Extra geld

“Het is mooi dat er zoveel bereidheid is in de sector om over te stappen naar een emissievrije vrachtwagen”, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. “Nederlandse ondernemers zijn hard op weg als het gaat om verduurzaming van het wagenpark, en daar ben ik oprecht trots op.”

“Tegelijk zie ik dat de wil om met subsidie over te stappen groter is dan het budget dat ik heb. Daarom ga ik kijken of ik hier extra geld beschikbaar voor kan stellen. Want elke schone kilometer die we nu maken is wat mij betreft pure winst.”

Zero-emissiezones

Vooral voor stadsdistributie zitten elektrisch aangedreven trucks in de lift. Vanaf 1 januari 2025 mogen steden zero-emissiezones invoeren. Dat zijn gebieden in en rond stadscentra waar vanaf 2025 alle nieuwe vrachtwagens en bestelbussen emissieloos rijden. Voor bestaande bestelbussen en vrachtwagens gelden landelijke overgangstermijnen van maximaal vijf jaar. 28 steden hebben inmiddels aangegeven een zero-emissiezone in te gaan voeren.

Daarnaast geldt een aantal uitzonderingen voor bijzondere voertuigen waar nog geen zero-emissie alternatief voor bestaat. Ook stelt het kabinet subsidies beschikbaar. Niet alleen voor de aanschaf van vrachtwagens, maar ook voor bestelbussen (de SEBA-regeling).

Er komt ook nog een subsidieregeling voor publieke en private logistieke laadinfrastructuur waar de elektrische trucks kunnen laden. Die start naar verwachting begin 2024.

FOTO: DAF heeft eigen PACCAR-laders voor zijn elektrische trucks. (foto DAF)

Meer nieuws