Mobiliteit en vervoer

Vertragingen kosten transportsector 1,7 miljard 

22-06-23

De economische schade door vertragingen in het goederenvervoer op snelwegen, hoofdvaarwegen en spoorwegen is in 2022 gestegen naar een recordhoogte van 1,7 miljard euro. Dat staat in het Eindrapport multimodale infrawijzer.

Het rapport is door onderzoeksbureau Panteia opgesteld in opdracht van de Logistieke Alliantie, waarin zestien (ondernemers)organisaties voor handel en logistieke samen lobbyen. Voorzitter Elisabeth Post overhandigde het rapport dinsdag 20 juni aan een delegatie van Tweede Kamerleden. 

Blijven investeren

Post riep de Kamerleden op om te blijven investeren in noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur. Het rapport laat zien waar de knelpunten liggen. Post: ‘Op de belangrijke goederencorridors zien we dat het knelt zowel op de weg, het spoor als de vaarwegen. Daarom moeten we blijvend in alle modaliteiten investeren.’ Door zowel in weg, water als spoor te investeren hebben bedrijven keuze in wat voor hen de meest efficiënte en duurzame wijze van transport is.

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis liet via Twitter weten de uitkomsten van het rapport ter harte te nemen: ‘De logistiek zorgt voor banen in Nederland. Ik sta voor die banen. Goed om vandaag de petitie van de Logistieke Alliantie te ontvangen om te blijven investeren in alle modaliteiten: de weg, het spoor en het water.’

Files

Vrachtwagens staan stil in files, treinen hebben te maken met beperkte spoorcapaciteit en binnenvaartschepen wachten voor sluizen als gevolg van stremmingen, onderhouds- en capaciteitsproblemen. De Logistieke Alliantie roept het kabinet daarom op de voorgenomen investeringen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zo snel mogelijk uit te voeren. Dat moet ervoor zorgen dat de kostenpost voor het vervoer van goederen de komende jaren niet nog verder toeneemt.

‘Op de belangrijke goederencorridors zien we dat het knelt zowel op de weg, het spoor als de vaarwegen. Daarom moeten we blijvend in alle modaliteiten investeren, aldus Post in een toelichting. ‘Niet investeren is geen optie omdat het de Nederlandse economie 1,7 miljard euro per jaar kost.’

Stikstof

Door de stikstofproblematiek wordt de aanleg van nieuwe infrastructuur vertraagd: er mag niet gebouwd worden als daardoor stikstof in de natuur komt. Minister Harbers kondigde daarom eerder dit jaar aan het beschikbare geld voorlopig alleen in te zetten voor onderhoudsprojecten. 

De Logistieke Alliantie vindt dat het onderzoek laat zien dat aanpassingen en uitbreidingen van wegen, spoorwegen en vaarwegen noodzakelijk blijven. Post wil dat de overheid snel aan de slag gaat: De spade moet zo snel mogelijk in de grond om de knelpunten aan te pakken. Dat is met een groeiende bevolking geen overbodige luxe maar pure noodzaak.’

foto: Tekst & Toebehoren

Meer nieuws