Mobiliteit en vervoer

Vertrouwensketen moet malafide partijen weren uit containerlogistiek

26-07-23

Om de veiligheid in containerlogistiek vanuit de haven te verbeteren heeft Portbase de Vertrouwensketen geïntroduceerd. Dit is een uitbreiding op de bestaande services van de organisatie voor uitwisseling over ladinggegevens. Portbase heeft de Vertrouwensketen ontwikkeld op verzoek van meerdere brancheorganisaties: Deltalinqs, evofenedex, Fenex, GroentenFruit Huis, KBN, TLN, VRC en VRTO.

De Vertrouwensketen moet zorgen voor een veiliger proces om importcontainers vrij te stellen. Volgens Portbase draagt hij bij aan het bestendigen van de veiligheid van de havengebonden distributieprocessen in Nederland.

Keten

In de Vertrouwensketen dienen ketenpartijen uitdrukkelijk de release (het afhaalrecht van een container) aan de volgende schakel in de keten door te geven. ‘Deze werkwijze garandeert dat uitsluitend betrokken partijen acties kunnen uitvoeren en data kunnen inzien’, licht Portbase op zijn website toe. ‘Op deze manier wordt voorkomen dat malafide partijen met een op illegale wijze verkregen “sleutel” of pincode toegang krijgen tot lading of informatie over lading.

Werkwijze aanpassen

In de afgelopen maanden is de werking van de Vertrouwensketen al met succes in de praktijk getoetst. De havengemeenschap begint nu aan de gefaseerde uitrol van de Vertrouwensketen. De eerste importcontainer-ladingstromen zullen in de komende maanden via de Vertrouwensketen worden afgehandeld.
Dit betekent dat alle partijen die betrokken zijn bij het importcontainer-releaseproces hun werkwijze, en mogelijk ook hun systemen, hierop zullen moeten gaan aanpassen. Vandaar de oproep van portbase: ‘Doe mee en begin nu met de voorbereiding op de Vertrouwensketen!’

Portbase

Portbase is in 2009 opgericht door Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam. Het heeft de brede steun van het havenbedrijfsleven. Portbase faciliteert via het Port Community System datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden. Dat helpt om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken. Portbase is neutraal, werkt van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk.

Foto: De nieuwe manier van werken moet zorgen voor een veiliger proces om importcontainers vrij te stellen. (foto Tekst & Toebehoren)

Meer nieuws