Mobiliteit en vervoer

Vervoer per buisleiding neemt weer toe

03-04-24

In 2022 is binnen Nederlands 315 miljoen ton lading vervoerd via ondergrondse buisleidingen. Dat is 12 miljoen ton meer dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe statistiek die is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor werkte het CBS samen met de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN).

Onder Nederlandse grondgebied ligt ongeveer 18.000 kilometer aan buisleidingen, waarvan ongeveer 12.000 kilometer voor het vervoer van gassen en 6.000 kilometer voor het vervoer van aardolie, aardolieproducten en andere chemicaliën.

Aardgas afbouwen

De afgelopen jaren was een sterke daling van het ondergronds vervoer te zien. In vergelijking met tien jaar eerder werd 16 procent minder vervoerd. Vooral het vervoer van aardgas nam in die periode af, doordat werd besloten de gaswinning uit het Groningerveld af te bouwen. In 2022 werd er meer dan 167 miljoen ton aan gassen binnenlands vervoerd via het hoofdtransportnetwerk. Dit was 60 procent minder dan in 2013.
In 2022 werd via buisleidingen 98 miljoen ton minder vervoerd binnen Nederland dan in 2013. De aanvoer van buitenlandse lading nam wel toe, de afvoer bleef ongeveer gelijk.
De verhouding tussen binnenlands vervoer, aanvoer en afvoer was daardoor in 2022 anders dan in 2012. Toen was bijna 70 procent van het vervoerd gewicht via buisleidingen binnenlands vervoer, 30 procent ging de grens over. In 2022 was het grensoverschrijdend vervoerd gewicht toegenomen tot ruim 47 procent.

Aardolie

In 2022 bestond bijna 50 procent van het totale gewicht van vervoerde lading via het Nederlandse buisleidingnetwerk uit (aard)gassen. In 2013 was dit nog 62 procent. De op een na grootste groep goederen die via buisleidingen worden vervoerd zijn aardolie en aardolieproducten, met een aandeel van ruim 48 procent. Het transport van chemische stoffen, zoals stikstof en chloor, maakt slechts 2 procent uit.
Het buisleidingtransport heeft een aandeel van ruim 16 procent in het totale Nederlandse transport. Het grootste deel van het totale transport gaat over de weg (38 procent). De zeevaart is goed voor 29 procent, de binnenvaart voor 15 procent en via het spoor gaat 2 procent van al het vervoer.

(foto Ink Drop / Adobe Stock)

Meer nieuws