Ondernemerschap

10-punten-plan voor ‘ander, stimulerend mkb-beleid’

14-06-23

MKB-Nederland vraagt het kabinet om een integraal pakket aan fiscale, ondersteunings- en financieringsmaatregelen waarmee de energietransitie voor het gehele mkb uitvoerbaar wordt. Dat staat in een 10-punten-plan dat voorzitter Jacco Vonhof tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland op 13 juni overhandigde aan premier Mark Rutte.

In het plan, dat Laat ons ondernemen heet, staan de wensen van de ondernemersorganisatie voor een ‘ander, stimulerend beleid voor het mkb’. Daarmee zou het kabinet deze periode nog aan de slag moeten. Op fiscaal terrein pleit MKB-Nederland onder meer voor voorspelbaarheid en stabiliteit. ‘Géén verdere lastenverzwaringen voor ondernemers en geen gejojo met tarieven.’ Het stelsel zou  veel beter moeten aansluiten bij maatschappelijk relevante doelen en investeringen daarin stimuleren.

‘Er zijn effectieve regelingen, maar juist door het vele gebruik daarvan, als ondernemers dus het gedrag zien dat het kabinet graag wil, worden ze versoberd”, aldus Vonhof in zijn speech. ‘Dat kan en moet anders. Breng alle regelingen voor verduurzaming liefst onder in één overzichtelijke regeling met voldoende budget, die voor elke ondernemer makkelijk is aan te vragen.’

Netto meer overhouden

MKB-Nederland wil op korte termijn ook met het kabinet en de sociale partners om de tafel om werk te maken van de modernisering van wat hij ‘ons gecompliceerde arbeidsmarktstelsel’ noemde. ‘We móeten los van al het bestaande bezien wat er nodig is voor de arbeidsmarkt van de toekomst, die functioneert voor iedereen.’

‘Op korte termijn is het belangrijk dat we het arbeidspotentieel dat we in Nederland nog hebben beter benutten, onder andere door werken en méér werken nu écht aantrekkelijker te maken. Het verschil tussen bruto en netto verkleinen, daarvoor moet het kabinet in het Belastingplan voor 2024 al stappen zetten.’

Werk centraal in plaats van contract

Volgens Vonhof is de arbeidsmarkt nog lang niet ‘af’. Het SER-advies over de arbeidsmarkt van twee jaar geleden wordt nu uitgewerkt in wetgeving, maar ‘daarmee kijken we vooral achteruit in plaats van vooruit, zo betoogde hij vanmiddag. ‘De grote vraag is hoe we nu verder gaan, met een krimpende beroepsbevolking, de effecten van AI en jongeren met vaak heel andere wensen en verwachtingen ten aanzien van werk. Zij willen juist meer vrijheid en flexibiliteit en kiezen voor het zzp-schap, dat anderen juist willen bestrijden.’

Dit alles vraagt een ander arbeidsmarktstelsel, aldus Vonhof. ‘In plaats van ons steeds richten op de misstanden binnen de systemen moeten we een begin maken met het moderniseren ervan. Fundamenteler kijken hoe we werk centraal zetten en niet het type contract, en mensen meer middelen geven om hun loopbaan vorm te geven, onafhankelijk van hun werkgever. Ook moet het mes in de onnodig hoge regeldruk voor werkgevers, die het werkgeverschap alleen maar complexer en onaantrekkelijker heeft gemaakt.’

Knellend corset

Vonhof vroeg om ruimte voor en vertrouwen in ondernemers. Nederland is op verschillende terreinen in transitie en ondernemers spelen daarin een cruciale rol. Faciliteer die rol dan ook, is zijn oproep aan het kabinet. ‘Terwijl de economische verwachtingen steeds verder versomberen staan ondernemers voor hoge kosten en grote investeringsopgaven, in verduurzaming, verdergaande digitalisering, hun medewerkers.’

‘Ondernemers willen van nature vooruit, willen investeren, verduurzamen, bouwen aan de toekomst van hun bedrijf, aan onze welvaart en met oplossingen komen voor alle grote opgaven’, aldus Vonhof. Maar de omstandigheden waarin ze dat nu moeten doen, voelen als een knellend corset. Alles is lastig, ingewikkeld en duur en wet- en regelgeving blijven zich maar stapelen. Het is allemaal weinig stimulerend en het handelingsperspectief ontbreekt te vaak. Wat ondernemers nodig hebben is ruimte – ruimte om de goede dingen te doen.’

foto: MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof. (foto MKB-Nederland)

Meer nieuws