Ondernemerschap

AGIN Timmermans trots op SRCM-certificering

Agin Timmermans - Rotterdam

Prachtig nieuws over een nieuwe partner van Friends in Business: AGIN Timmermans. Dit bedrijf, in Rotterdam gevestigd in de Veerhaven, heeft de Social & Responsible Credit Management (SRCM)-certificering behaald. ‘Auditor noemde het een audit met een gouden randje’, zegt Rob Uytdewilligen van AGIN Timmermans trots.

Schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incasso-organisaties willen hun verantwoordelijkheid nemen in het zorgvuldig innen van schulden, meewegen van persoonlijke omstandigheden, begeleiden bij problematische situaties en samen met schuldenaren zoeken naar effectieve oplossingen. En tegelijkertijd de positie en het belang van de schuldeiser in het oog houden.

De SRCM-norm is gestoeld op de beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De insteek is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn of haar schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering.

Omdat MVO meer inhoudt dan enkel aandacht voor incassowerkzaamheden, is SRCM ontwikkeld als een branchespecifieke norm waarbij credit management centraal staat maar die ook de onderdelen van algemene MVO-richtlijnen omvat, zoals goed bestuur, werkgeverschap, vakmanschap, partnerschap, nabuurschap, vergroening en communicatie.

DNA

AGIN Timmermans, dat ook vestigingen heeft in Tilburg en Bergen op Zoom, heeft in het DNA dat zij een positieve bijdrage willen leveren aan een duurzame footprint voor de volgende generatie. ‘Daarom sluiten wij ons graag aan bij de ambitieuze doelstellingen van de SCRM-normering’, aldus Uytdewilligen.

Binnenkort veel meer nieuws op de kanalen van Friends in Business over dit in 1976 opgerichte familiebedrijf.

Foto: AGIN Timmermans

Dit artikel wordt u aangeboden door

Agin Timmermans

Gerechtsdeurwaarders, Juristen, Incassospecialisten

Meer nieuws