Ondernemerschap

Alles uit de kas(t) bij concurrentie om personeel

05-05-23

Negen van de tien werkgevers heeft last van een tekort aan personeel. Ze trekken alle registers open om nieuwe medewerkers aan te trekken en zittend personeel te behouden. Ze zetten daarvoor vooral financiële middelen in. Werkgevers maken zich grote zorgen over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie om personeel. Dat blijkt uit het onderzoek Vissen in een steeds legere vijver van werkgeversvereniging AWVN.

Bedrijven melden over 2022 een gemiddeld personeelsverloop van 12 procent. De verschillen zijn echter groot: er zijn werkgevers die nauwelijks verloop rapporteren, terwijl andere werkgevers afgelopen jaar wel 50 procent van hun personeel zagen vertrekken.

Aanbrengpremie

De aanbrengpremie is het meest gebruikte middel om nieuwe medewerkers aan te trekken. Zes van de tien werkgevers geeft aan deze maatregel in te zetten. Om personeel binnen te halen zijn werkgevers ook bereid om nieuw personeel hoger in een schaal te plaatsen (45 procent), een arbeidsmarkttoeslag te geven (21 procent) of in een hogere schaal te plaatsen (20 procent).

Het blijkt lastig voor werkgevers om nieuw personeel te binden, ook al geeft 44 procent aan direct een vast contract te bieden. Mede hierdoor kiezen veel bedrijven ervoor om extern personeel in te huren. Vier op de vijf geeft aan dat te doen vanwege de tekorten aan (vast) personeel.

Werkdruk

Aan het AWVN-onderzoek deden 415 werkgevers mee. Zij vormen een goede doorsnede van de marktsector in Nederland. Het onderzoek werd gehouden in april 2023.

Doordat bedrijven moeite hebben om personeel vast te houden – al doen ze daar naar hun eigen idee alles aan – loopt de werkdruk op. Dat kwam ook al naar voren uit een eerder onderzoek van AWVN. Daarin gaven werkgevers aan zich zorgen te maken over de mentale gezondheid van hun werknemers.

Concurreren om de gunst van personeel

AWVN signaleert dat werkgevers zich veel zorgen maken over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie om personeel. Dit veroorzaakt hoge kosten, een hoog personeelsverloop en verlies van kennis en ervaring.

‘Men realiseert zich dat financiële maatregelen alleen niet voldoende zijn – zeker omdat die niet leiden tot meer mensen op de arbeidsmarkt’, concludeert AWVN. “Andere, op de lange termijn gerichte krapteoplossingen die daarom nodig zijn, zijn onder meer arbeidsbesparende technologie, meer uren werken per persoon en inclusiever werven.”

(foto freshidea/AdobeStock)to:

Meer nieuws