Ondernemerschap

Annexum en AREA of People: ‘Laat gebouwen weer dorpen worden’

08-07-21

Annexum is recent een samenwerking aangegaan met AREA of People: een vastgoedplatform dat alle belanghebbenden (ontwikkelaar, beheerder, eigenaar en bewoners) aan elkaar verbindt. Hiermee legt Annexum de basis voor de verdere digitalisering van de eigen woningfondsen en verzamelt zij nieuwe data die richtinggevend zal zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Afgelopen jaar liep er een pilot met AREA of People in Alphen aan den Rijn aan de Zuidpoolsingel. Inge Kortekaas, Assetmanager Woningen bij Annexum: ‘Zo krijgen wij beter inzicht in wat bewoners bezighoudt, hoe hun woonbeleving is en zie je hoe AREA of People bijdraagt aan de verbinding die tussen bewoners ontstaat.'

Een zelforganiserend micro-dorp
AREA of People is opgericht in 2018 en heeft als missie om van gebouwen en gebieden zelforganiserende micro-dorpen te maken. Om dit te realiseren zet AREA of People haar eigen software in en eigen (online) community coaches. AREA of People oprichter en CEO Joan Ronner: ‘Een dorp is waardevoller dan een verzameling stenen. Wij zien een dorp als een plek waar mensen verbonden zijn. De bewoners zijn belangrijker dan de stenen. Bewoners die onderling verbonden zijn, zorgen gezamenlijk voor een goede woonomgeving.'

Community-as-a-service-platform
AREA of People geeft niet alleen een enorme boost aan de leefbaarheid van een gebouw, maar komt ook de verhuur en de kwaliteit van een gebouw ten goede. Joan: 'Voor eigenaren zijn veel gebouwen nu een ‘black box’. Bewoners kunnen plots vertrekken, zonder dat de eigenaar dat zag aankomen of goed zicht heeft op wat de redenen hiervoor zijn. Dus de cashflow is, ondanks de schaarste aan woningen, niet zo gezond als we vaak denken.’

Het is voor bewoners vaak lastig om gemakkelijk met de verhuurder te communiceren. Daar brengt het platform van AREA of People dan ook verandering in. Het platform faciliteert niet alleen contact tussen bewoners onderling, maar ook contact tussen de bewoners en de eigenaar, de beheerder en de servicepartners.

Lees ook: Studio Friends in Business: Huib Boissevain van Annexum

De eigenaar van een gebouw kan de kosten voor het gebruik van het platform voor haar rekening nemen, maar de bewoners zijn nergens toe verplicht. Bewoners sluiten zelf een gebruikersovereenkomst met AREA of People en niet met de eigenaar van hun gebouw. Zo is AREA of People een neutrale partij die ervoor zorgt dat bewoners kunnen communiceren met hun buren en met professionals als dat nodig is.

Onderlinge verbondenheid
Dat de ontwikkeling van micro-dorpen niet alleen fijn is voor de bewoners, maar ook gunstig is voor het gebouw, is gebleken. Joan: 'Afgelopen winter lag er bijvoorbeeld een pak sneeuw op het koepeldak van het gebouw van Annexum in Alphen aan den Rijn. De bewoners hebben gelijk met de beheerder geschakeld en samen besloten om de brandweer te bellen. De brandweer heeft al de sneeuw weggehaald en zo hebben de bewoners samen met succes voorkomen dat het dak zou inzakken. Het is niet moeilijk te bedenken hoeveel geld daardoor is bespaard.’

'Ook op het gebied van ESG, dus sociale duurzaamheid, levert het platform nadrukkelijk een bijdrage. Dagelijks zien wij hoe bewoners elkaar aanbieden om even boodschappen te doen, gerechten voor elkaar te maken of samen een auto te delen. En dat gaat de hele dag zo door', vertelt Joan.

Een stimulans voor de leefbaarheid
AREA of People zorgt voor een herstel van vertrouwen tussen huurder en eigenaar. Via het platform krijgt de eigenaar grip op de tevredenheid (NPS) van de bewoner, kan de eigenaar zijn rendement verbeteren en invulling geven aan haar ambities op het vlak van duurzaamheid (ESG).

Joan: 'Tevredenheid wordt sterk gedreven door communicatie tussen en met bewoners. Het onderling verbinden van bewoners, snellere oplostijden en goed verwachtingsmanagement, hebben allemaal direct invloed op je NPS-score. Onze community coaches dragen hieraan bij en via ons platform kun je hier heel gericht op sturen.'

AREA of People zal de komende tijd het platform uitrollen binnen de woningfondsen van Annexum. Allereerst bij bestaande gebouwen en vervolgens zal de data worden gebruikt voor toekomstige vastgoedontwikkeling. Joan: 'Die data is essentieel omdat gemeente inmiddels hoge (sociale) duurzaamheidseisen stellen aan nieuwe projecten.'

Beide partijen zetten zich in om wonen veiliger, duurzamer en slimmer te maken, zodat het thuisgevoel voor iedereen toeneemt. Het creëren van micro-dorpen middels AREA of People wordt door Annexum gezien als een belangrijk middel om haar ambities te realiseren. Joan: 'Annexum kan straks aan haar shareholders laten zien dat bijvoorbeeld 70 procent van de bewoners spullen van elkaar leent en boodschappen voor elkaar doet – dat is echt duurzaam. En dat zorgt weer voor minder leegstand, hogere vastgoedwaarde en betere huurprijzen!’

Meer nieuws