Ondernemerschap

Annexum: investeren in woningen, de mogelijkheden voor direct of indirect beleggen

28-10-20

Denkt u eraan om te beleggen in vastgoed? Dan kunt u direct of indirect investeren in woningen. Bij direct beleggen koopt u zelf een pand, bij indirect beleggen neemt u samen met andere beleggers deel in een vastgoedfonds. Beide manieren van investeren kennen andere kansen en risico’s. Daarnaast verschilt het benodigde tijdsbeslag en de vereiste kennis. Wat zijn de verschillen en welke vorm past het beste bij u? Dat leest u in dit artikel van partner Annexum.

Direct vs indirect beleggen
Als u direct belegt in een woning heeft u zelf de verantwoordelijkheid voor het financieel en technisch beheer en onderhoud. Het voordeel is dat u eigen baas bent en zelf de koers bepaalt. Wel kost het u meer tijd, tenzij u het onderhoud en beheer uitbesteedt. Als eigenaar zult u bovendien actief zelf kennis over huurcontracten, onderhoud, gemeentelijke en overheidsregelgeving moeten bijhouden.

Als u indirect belegt, voert een professionele partij het beheer uit. Dit is vaak efficiënter, omdat de inkoop met meerdere partijen wordt gedeeld. U heeft wel minder zeggenschap en er is altijd enige afstand ten opzichte van het beleid van de fondsbeheerder. Het voordeel is dat er van uw kant weinig inspanning wordt vereist. De fondsbeheerder regelt het technisch onderhoud. Ook regelt hij zaken als beleggingsstrategie en marktbenadering. Hier hoeft u zelf geen kennis over te hebben.

Spreiding, flexibiliteit en inleg
Met een directe investering belegt u meestal in één of enkele panden. Daarmee is het lastiger om het risico te spreiden. U zit bovendien langer vast aan een vastgoedobject, omdat u enkele tienduizenden euro’s hebt geïnvesteerd. Natuurlijk bent u vrij op elk moment te verkopen, maar snel wisselen in vastgoed is vaak financieel niet aantrekkelijk vanwege bijkomende kosten als overdrachtsbelasting.

Met een deelname in een vastgoedfonds kunt u flexibel inspringen op nieuwe marktontwikkelingen en trends door participaties in verschillende fondsen aan te kopen of te verkopen. Ook kunt u actief het risico spreiden door te participeren in vastgoedfondsen, die objecten in verschillende regio’s in Nederland of zelfs wereldwijd exploiteren. Deelnemen is vaak al met een klein bedrag mogelijk en in- en uitstappen is eenvoudig.

Rendement en risico
Bij een directe belegging heeft u als eigenaar recht op alle inkomsten na aftrek van de kosten (exploitatie-, rente- en beheerskosten). Dat geldt voor de huur, maar ook voor de winst bij verkoop, indien er sprake is van een eventuele waardestijging. Als de waarde daalt, dan is het verlies echter ook voor uw rekening. 

Bij een indirecte belegging is het rendement vergelijkbaar, buiten de extra kosten voor het beheer en diverse fondskosten, zoals kosten voor taxatie en een accountant. Ook kunnen er extra fondskosten bijkomen, zoals de kosten voor een onafhankelijk bewaarder, indien een fonds onder toezicht van de AFM valt of een fondsbeheerder onder de werking van de AFM-richtlijn valt. 

Het risico van indirect beleggen is lager omdat uw inzet lager kan zijn, u risico’s meer kunt spreiden en uw vastgoedbeheerder om advies kunt vragen. U bepaalt zelf hoeveel risico u wilt nemen en hoeveel u inlegt.  

Welke vorm van investeren past bij u?
Welke manier van investeren in vastgoed het beste bij u past, hangt af van de tijd die u er in wilt steken en het risico dat u bereid bent te nemen. 

Meer lezen over de woningmarkt?
Wilt u meer lezen over alle aspecten van de woningmarkt? Bezoek onze website voor publicaties over de woningmarkt of bekijk het nieuws uit de markt. 

Beleggen via Annexum
Annexum heeft, met een track record sinds 2000, veel kennis en ervaring in de vastgoedmarkt. We beleggen op transparante en innovatieve wijze in vastgoed en bieden u beleggingsmogelijkheden die passen bij uw situatie. Van investeren in de toekomst tot het bouwen van een oudedagsvoorziening. Wilt u uw vermogen behouden of laten groeien? Of een beter rendement op uw spaargeld? Met 22 fondsen in vijf verschillende beleggingscategorieën is er altijd een beleggingsfonds dat past bij u en uw doelen. Meer informatie vindt u op www.annexum.nl.  

Meer nieuws