Ondernemerschap

ARBO Rotterdam: ook keuringen op het water

25-05-22

ARBO Rotterdam voert de verplichte Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) uit. Maar ook de jaarlijkse keuringen van de arbeidsmiddelen op een schip: bijvoorbeeld op de VIVO van VKV Service. VKV Service is een opslag- overslagbedrijf in de Rotterdamse haven dat onder meer pontons, bokken en kranen vervoert.

De ARBO-wet verplicht je als werkgever om een Risico Inventarisatie & Evaluatie te hebben (RI&E). Een RI&E gaat na of er in jouw bedrijf voldoende maatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van jou en je werknemers te voorkomen. Het onderzoek wordt schriftelijk vastgelegd. Soms kan of moet er meer worden gedaan. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E.

Na de risico-evaluatie weet je aan welke aspecten aandacht moet worden geschonken om gevaren (en daarmee ongevallen) te voorkomen. De veiligheidsdeskundigen van ARBO Rotterdam kunnen een Risico Inventarisatie & Evaluatie voor jouw bedrijf uitvoeren. Zo ben je verzekerd van een onafhankelijk en deskundig onderzoek en advies voor alle geconstateerde risico’s. Ook voldoe je daarmee aan de wettelijke verplichtingen.

Vraag je Risico Inventarisatie & Evaluatie vandaag nog aan bij ARBO Rotterdam.

Meer nieuws