Ondernemerschap

Arjan Boonekamp (YES Corporate Finance): ‘Nederlandse bedrijven in Transport- en Logistiek zijn aantrekkelijke fusie- en overname targets’ 

YES Corporate Finance - Rotterdam

De sector Transport & Logistiek is een dynamische en essentiële pijler van de economie, waarin fusies en overnames een toenemend fenomeen zijn. Arjan Boonekamp, Rotterdams partner bij YES Corporate Finance, legt uit hoe het kantoor met haar sectorervaring en expertise middelgrote (familie)bedrijven kan ondersteunen, zoals onlangs Schotpoort Logistics uit Eerbeek bij de verkoop aan Duvenbeck, onderdeel van Waterland Private Equity.  

Wat zijn de trends in de T&L-markt?  
Ook in deze markt speelt bij veel mid-marketbedrijven de toekomstige bedrijfsoverdracht, die vaak wordt aangewakkerd door de vergrijzing van eigenaren zonder duidelijk opvolgingsplan. Voor velen van hen is het zoeken naar een exit-strategie een prioriteit. Als bedrijven in financiële moeilijkheden verkeren, kan dit ook leiden tot overnames. Hoewel het aantal faillissementen binnen de sector laag is, zijn er toch gevallen waarin bedrijven in de problemen komen, wat kansen biedt voor overnemende partijen. Daarnaast is een aanzienlijke consolidatiebeweging binnen de Transport & Logistiek sector aan de gang. Macro-economische factoren, zoals de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, en Covid, beïnvloeden allemaal de internationale toeleveringsketens. Tot slot spelen nationale kwesties zoals de stikstofproblematiek een rol. Het streven naar duurzaamheid wordt steeds urgenter, wat leidt tot steeds grotere investeringen in innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen, bijvoorbeeld de aanschaf van elektrische voertuigen. Bedrijven streven naar meer slagkracht op deze gebieden door middel van strategische acquisities. 

Welke gevolgen heeft dat voor fusies en overnames?  
Na Covid is een sterke overnamegolf te zien, weliswaar met ups en downs. Schaalvergroting blijft een belangrijk doel. Door te groeien, kunnen bedrijven efficiënter opereren en terugvallen op een sterkere financiële basis. Dit is vooral belangrijk in een sector die gevoelig is voor economische schommelingen en externe verstoringen zoals geopolitieke conflicten, pandemieën en milieukwesties. Bovendien worden overnames gezien als een middel om het personeelstekort aan te pakken en samen sta je sterker, ook als er steeds grotere investeringen noodzakelijk zijn.  

Hoe biedt YES CF ondersteuning aan bedrijven? 
De afgelopen jaren heeft YES CF een stevig trackrecord opgebouwd van succesvolle overname- en financieringstransacties. Daardoor weten we wat er speelt bij bedrijven in de sector Transport & Logistiek en kunnen daarom met onze ervaring en kennis ondersteunen. YES CF kan helpen aan bij een verkoop van de onderneming of aan een ondernemer die wil groeien. Een verkoop wordt door ondernemers vaak sterk onderschat. In een aankooptraject biedt YES CF toegevoegde waarde door het identificeren van geschikte acquisitiekandidaten, het onderhandelen over de beste deal en het ondersteunen bij de overname financiering. 

Ook internationaal?  
Met Nederland, en met name Rotterdam, als strategisch gelegen knooppunt binnen Europa, biedt de sector Transport & Logistiek aanzienlijke internationale groeimogelijkheden en uitdagingen. In aanvulling op onze lokale expertise zijn we actief lid van de Alliance of International Corporate Advisors (AICA). Dit partnerschap stelt ons in staat om onze klanten te voorzien van lokale investment banking expertise op een internationale schaal. Door deze alliantie met bijna 60 kantoren verspreid over meer dan 30 landen en meer dan 350 adviseurs wereldwijd, is YES CF goed gepositioneerd om onze klanten te begeleiden bij grensoverschrijdende overnames (koop of verkoop) en bij financieringsrondes (van praten met de bank tot en met het zoeken naar een investeerder). Voor kopers interessant want we vinden gemakkelijker interessante targets, bijvoorbeeld in de landen om ons heen. Maar bij een verkoop kan die koper ook uit Japan of Noord-Amerika komen. Nederland is relatief klein en een internationaal netwerk is een must bij overnames.  

Dit artikel wordt u aangeboden door

YES Corporate Finance

Advieskantoor gespecialiseerd in corporate finance.

Meer nieuws