Ondernemerschap

Bedrijfsafval in de zorg: een totaaloplossing

WetalkSEO - Etten-Leur

Ieder bedrijf heeft te maken met bedrijfsafval. Ook in de zorgsector komen we afval tegen die we op een prettige, veilige en duurzame manier kwijt moeten. In dit artikel gaan we dieper in op verschillende afvalstromen binnen de zorg, het belang van het scheiden van dit afval en wat voor totaaloplossing beschikbaar is. Zo kun jij je als zorgorganisatie richten op mens, dier en hun welzijn.

Wat voor bedrijfsafval kom je tegen in de zorg?

De zorgsector is verdeeld in verschillende takken. Zo zijn er organisaties die zorgen voor mensen met verstandelijke beperkingen, zijn er verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Ook huisartsen, dierenartsen en de kinderopvang horen bij de zorgsector. Een dergelijke brede sector houdt in dat er veel verschillende afvalstromen zijn. Je kunt denken aan incontinentiemateriaal, klein gevaarlijk afval, specifiek ziekenhuisafval en medicijnen.

Etensresten, glas, (vertrouwelijk) papier en het gewone restafval kom je ook tegen in de zorgsector. Voor al deze afvalstromen is een goede oplossing gewenst, zodat het bedrijfsafval op de juiste manier verwerkt kan worden. Met de ‘juiste manier’ bedoelen we dat er zo min mogelijk schade aan mens, dier en milieu plaatsvindt en dat het merendeel van het afval gerecycled kan worden.

Het belang van afval scheiden

Om het bedrijfsafval dat vrijkomt in de zorg op een groene manier te verwerken, is het van belang dat alle diverse afvalstromen goed gescheiden worden. Dit kan gedaan worden door voor iedere afvalstroom een geschikte afvalcontainer te huren bij een afvalbedrijf. Vervolgens ledigen zij de containers en zorgen ze ervoor dat het afval milieuvriendelijk wordt verwerkt.

Afvalbedrijven hebben verschillende containers beschikbaar. Speciaal voor bedrijven is er een container voor vertrouwelijk papier. Deze kan op slot, wat betekent dat gevoelige informatie veilig blijft voordat het gerecycled wordt. In de zorgsector is dat niet onbelangrijk, er wordt immers veel waarde gehecht aan privacy.

Een andere afvalstroom die goed gescheiden dient te worden, is het klein chemisch afval dat je met name tegenkomt in ziekenhuizen. Dit zijn medicijnen, specifiek ziekenhuis- en laboratoriumafval, naalden en incontinentiemateriaal. Door deze te scheiden wordt voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen door een verkeerde manier van afvalverwerking.

Wat te doen met wegwerpmaterialen?

Wat we in de zorgsector zeker niet mogen vergeten te benoemen als het gaat om bedrijfsafval, zijn wegwerpmaterialen. Dit zijn onder andere mondkapjes, handschoenen en wegwerpluiers. Het is zonde wanneer deze materialen bij het restafval terechtkomen, want ook deze stroom kan goed hergebruikt worden. Wegwerpmaterialen bevatten papiervezels, en papier is zeer waardevol om te recyclen.

De beste oplossing

Bedrijfsafval afkomstig uit de zorg moeten we goed van elkaar scheiden. Dat maakt dat er geen totaaloplossing beschikbaar is in de vorm van één container voor al het afval.

Wat wel kan dienen als goede en voordelige totaaloplossing voor het afval in de zorg, is het huren van geschikte containers bij één partij die staat voor duurzaamheid. Niet alleen draag je als bedrijf in de zorg zo je steentje bij aan een milieuvriendelijke manier van afvalverwerking, maar ben je vaak ook voordeliger uit dan wanneer je bij verschillende partijen diverse containers huurt.

Dit artikel wordt u aangeboden door

WetalkSEO

Online Marketing bureau gespecialiseerd in Zoekmachine Marketing (SEO)

Meer nieuws