Ondernemerschap

Bedrijfsleven is toenemende regeldruk zat

31-05-23

‘Schrikbarend’ noemen VNO-NCW en MKB-Nederland het dat de regeldruk voor bedrijven in 2022 opnieuw fors is toegenomen. Dat zeggen de organisaties in een gezamenlijke reactie op het op 30 mei gepresenteerde jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Dat laat zien dat bij er ministeries onvoldoende aandacht is voor de stapeling en kosten van regels. In 2022 ging het om 400 miljoen euro, waarvan de helft structureel is.

We moeten terug naar harde reductiedoelstellingen per departement, meer uitzonderingen voor kleinere bedrijven en een steviger stok achter de deur’, vindt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Dat kan de regeldruk volgens hem indammen.

Zorgenkind

Het lukt ministeries vaak niet om goed inzichtelijk te maken welke kosten bedrijven en mensen moeten maken om aan nieuwe wetgeving te voldoen, constateert het ATR in zijn jaarverslag. Voor driekwart van de getoetste voorstellen voor nieuwe regelgeving geldt dat die kosten niet of niet goed in beeld zijn gebracht.

Het ATR adviseert in 17 procent van de gevallen zelfs om een wetsvoorstel helemaal niet in te dienen. Dat is ruim twee keer zo veel als een jaar eerder. ‘De wetgever moet goed zicht hebben op de effecten van nieuwe regelgeving. Anders is niet duidelijk of die effecten de regeldruk wel waard zijn’, zei collegevoorzitter Marijke van Hees bij de presentatie van de bevindingen over 2022. ‘Het is zorgwekkend dat niet duidelijk is wat mensen en bedrijven moeten doen om nieuwe wetgeving na te leven. De onderbouwing van die nieuwe wetgeving blijft daarmee een zorgenkind.’

Complex en duur

Regeldruk en de daarmee gepaard gaande kosten voor ondernemers nemen jaar op jaar toe. Er komt steeds meer bij, terwijl er zelden of nooit iets van af gaat, aldus de ondernemersorganisaties. Zo is er vorig jaar in bijna 40 gevallen meer regeldruk bijgekomen (en dat kostte alle bedrijven samen 400 miljoen euro) dan er af is gegaan (dat bespaarde 11,5 miljoen euro).

Vonhof: ‘Regels worden te complex en te duur en slaan extra zwaar neer bij bedrijven met weinig medewerkers. Los van minder regels hebben we vooral ook behoefte aan ándere en betere regels.’

Harde doelstellingen nodig

Uit het jaarverslag en de adviezen van de ATR van vorig jaar komt ook naar voren dat de overheid meer regels maakt dan ze zelf kan handhaven. ‘Ze gooit daarom ook de controle in toenemende mate over de schutting van ondernemers via verplichte keurmerken, certificering, rapportages en meldplichten’, aldus Vonhof.

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten voor harde reductiedoelstellingen per departement, zoals die ook tussen 2002 en 2010 golden. Toen werden veel regels ook daadwerkelijk geschrapt. ‘Het stellen van harde, afrekenbare netto reductiedoelstellingen is het enige dat blijkbaar werkt. Bij driekwart van de voorstellen voor nieuwe regels wordt de regeldruk nu niet eens goed in kaart gebracht.’

Kleine bedrijven

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moet – in lijn met de nieuwe EU-doelstelling – ook in Nederland netto 25 procent van de rapportageverplichtingen en administratieve lasten worden geschrapt. Ook moeten kleine bedrijven vaker van regelgeving worden uitgezonderd.

Verder moet er een verbod komen op nationale koppen bovenop Europese regelgeving. ook zou de ATR meer capaciteit en doorzettingsmacht moeten krijgen om de overheid ‘bij de les’ te houden.

(foto StockPhotoPro)

Meer nieuws