Ondernemerschap

‘Besparingsknop om!’

Bytesnet - Rotterdam

Datacenters zijn wettelijk verplicht om hun stroomverbruik inzichtelijk te maken. Bytesnet – dat datacenters heeft in Rotterdam (Spaanse Polder) en Groningen – ontwikkelde er een dienst voor: Smart Power & Performance. ‘Wij tonen aan dat de energiebesparingsmodus de prestaties van je IT-systemen niet vermindert’, zegt managing director Jan-Joris van Dijk.

Datacenters liggen onder een vergrootglas

‘De overheid verplicht grootverbruikers van energie sinds een aantal jaren om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarvoor geldt zelfs een omgekeerde bewijslast: als je niet investeert in maatregelen die je binnen vijf jaar kunt terugverdienen, moet je uitleggen waarom je dat niet doet. Die regel is er voor allerlei branches, maar er komt nu meer focus op de IT-branche en met name op datacenters. Nederlandse omgevingsdiensten kondigden eerder dit jaar aan écht te gaan handhaven op het naleven van die verplichtingen.’

Want datacenters slurpen energie

‘Datacenters zijn nu eenmaal grootverbruikers van energie. Het is logisch dat hiernaar gekeken wordt. Het probleem is dat het stroomverbruik bij veel datacenters een flat line is. ’s Nachts wordt evenveel stroom verbruikt als overdag. Terwijl de IT-systemen juist overdag worden gebruikt. Het stroomverbruik volgt dus niet het ritme van de maatschappij.’ 

Oplossing: de energiebesparingsmodus

‘Precies! Net als op je telefoon zit ook op IT-systemen zo’n functie. Staat de energiebesparingsmodus uit, dan blijft de processor van de computer stroom verbruiken, ook op de momenten dat hij geen werk verricht. Zet je de energiebesparingsmodus áán, dan verbruikt de processor alleen stroom als je het systeem of de applicatie daadwerkelijk gebruikt. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat je minimaal 10 tot 15 procent energie kunt besparen als je de zogeheten balanced mode aanzet. Dus wij zeggen: zet die besparingsknop om!’

Waarom doen bedrijven dit dan nog niet massaal? 

‘Veel IT-beheerders denken dat dit ten koste gaat van de prestaties van de IT-systemen. Dat is in bijna alle gevallen niet waar. Het opstarten van een applicatie of het opslaan van een bestand duurt misschien een milliseconde langer. Daar merken gebruikers niks van. Om onze klanten te helpen, hebben we de dienst Smart Power & Performance ontwikkeld. We meten de relatie tussen het energieverbruik en de performance van applicaties die in datacenters staan. Met behulp van artificial intelligence kan de performance worden verbeterd. Op die manier tonen we aan dat er geen performancevermindering is, maken we kostenbesparing inzichtelijk én zorgen we ervoor dat onze klanten aan hun rapportageverplichting voldoen.’

Hoe is dat tot stand gekomen?

‘We zijn hier al ruim twee jaar mee bezig. De Save Energy Foundation, waarmee wij al lang samenwerken, heeft een parameter ontwikkeld waarmee de verhouding tussen de IT-workload van een server en het energieverbruik van de server bepaald kan worden. Dat was een belangrijke doorbraak in onze markt. Vervolgens hebben we het Rotterdamse IT-bedrijf Tuuring erbij betrokken. Zij zijn gespecialiseerd in het meten van applicatieperformance en dataverzameling. Samen hebben we een dienst ontwikkeld die nog niet bestond in de branche.’

Hoe reageren jullie klanten?

‘Overwegend enthousiast. Natuurlijk willen ze graag eerst bewijs zien van het behoud van IT-prestaties en de exacte kostenverlaging. Ook hebben ze terechte vragen over de security. We hebben pilots gedraaid om de meerwaarde aan te tonen. Verder zijn ze vooral blij dat we hen helpen met de rapportages. Dat voorkomt extra werk voor IT-beheerders, die het al druk hebben. De omgevingsdiensten kloppen dan wel bij ons aan, onze eindklanten worden er uiteindelijk op aangesproken als hun stroomverbruik niet in orde is.’

Het groenste jongetje van de klas

‘Een beetje wel, ja. Onze oprichters (nog steeds aandeelhouders, red.) zijn Bytesnet begonnen vanuit intrinsieke motivatie: een veilige en duurzame digitale samenleving. Het begon ruim twintig jaar geleden met de Rotterdam en Groningen Internet Exchange om online ondernemen mogelijk te maken met nieuwe internetdiensten. Die missie is nog steeds onderdeel van onze identiteit. We zijn natuurlijk een commercieel bedrijf, maar we willen écht het goede doen voor de maatschappij en het milieu. 

De restwarmte uit ons Groningse datacenter gaat bijvoorbeeld naar het warmtenet. Ook experimenteren we met het gebruik van groene waterstof als alternatieve energiebron naast het elektriciteitsnet. En met de koeling van apparatuur door middel van onderdompeling in vloeistof, in plaats van via koude lucht. Allemaal initiatieven om dataopslag – onmisbaar in deze maatschappij – te verduurzamen.’

En 100% Nederlands

‘Zeker! Alle data staan op Nederlandse servers, die in Nederland staan. We zijn volledig in handen van private Nederlandse aandeelhouders. Dat, gecombineerd met ons groene karakter, maakt ons voor veel bedrijven en organisaties een aantrekkelijke partner. Smart Power & Performance draagt daar alleen maar aan bij. Voldoen aan de regels, minder energiekosten en een positieve impact op het milieu – wie wil dat nou niet?’

Dit artikel wordt u aangeboden door

Bytesnet

Geeft data daadkracht!

Meer nieuws