Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: Airbnb-verhuur zonder vergunning illegaal

BASE Advocaten - Rotterdam

Uit een uitspraak van de Raad van State van 29 januari 2020 blijkt dat tienduizenden Nederlanders die hun woning verhuren via Airbnb in overtreding zijn.

De Raad van State oordeelde namelijk dat vakantieverhuur zonder vergunning verboden is. De betreffende zaak werd bij de Raad van State aangebracht door een Amsterdamse vrouw die haar woning via Airbnb had verhuurd aan toeristen. Zij kreeg daarvoor een boete van de gemeente Amsterdam, omdat zij dit in strijd met de huisvestingsverordening niet had gemeld. De Raad van State oordeelde echter dat de gemeente helemaal geen vrijstellingsgronden had mogen vastleggen, omdat de Huisvestingswet dat niet toestaat. Op basis van die wet is een vergunning altijd verplicht bij verhuur van een woning aan toeristen.

Verhuur van uw woning via Airbnb is dus verboden, tenzij u een vergunning heeft. Dat is echter niet waarschijnlijk, nu in Nederland een vergunningstelsel ontbreekt. Animo om nu opeens vergunningen te gaan uitdelen zal wellicht ontbreken bij gemeentes, nu de Wet toeristische verhuur woningen in aankomst is. Op basis van die wet krijgen gemeentes wél bevoegdheden toeristische verhuur te regelen. Tot die tijd is het maar de vraag of gemeentes actief zullen gaan handhaven. De uitspraak van de Raad van State kan mogelijk wel worden aangewend om de gemeente te bewegen tot handhaving bij overlast door buren die hun woning via Airbnb verhuren. Zie in dat kader ook het artikel "Remedies tegen de Airbnbuurman" op onze website.

Naar aanleiding van deze signalering nog vragen over woningverhuur via Airbnb? Of wilt u zich laten informeren over mogelijke remedies daartegen? Neem dan contact op met Frank van den Boomgaard van BASE Advocaten of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws