Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: Nederlandse bedrijfsleven in ban van AVG

BASE Advocaten - Rotterdam

Het kan niemand meer zijn ontgaan: nog minder dan een maand en dan treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) in werking. Het Nederlandse bedrijfsleven is in de ban van de op 25 mei 2018 intredende AVG. Dat is uiteraard een goede ontwikkeling, omdat een goede bescherming van persoonsgegevens van groot belang is. Het is echter ook opvallend, omdat veel van de verplichtingen van de AVG al vele jaren bestaan. Wat met name degenen die persoonsgegevens verwerken in beweging lijkt te hebben gebracht, is de forse verhoging van de boetes die kunnen worden opgelegd. Een boete van 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde omzet brengt deze verantwoordelijken blijkbaar wel in beweging.

Het feit dat er hoge boetes kunnen worden opgelegd, maakt ook dat men steeds zenuwachtiger wordt nu de AVG dichterbij komt. Het voldoen aan de AVG blijkt immers meer werk dan velen hadden verwacht. Alleen al het in kaart brengen van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, blijkt een hele klus. Laat staan het informeren van alle betrokkenen, het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en het schriftelijk vastleggen van alle nieuwe verplichtingen van de AVG.

Gelukkig verscheen gisteravond (25 april 2018) de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (Aleid Wolfsen) op het NOS-achtuurjournaal. Het betrof een item over scholen die druk zijn met de invoering van de AVG. Een van de geïnterviewde schooldirecteuren gaf in alle eerlijkheid aan dat het zijn school niet gaat lukken om op tijd alles op orde te hebben. Een flinke bekentenis op nationale televisie. Gelukkig werd de schooldirecteur direct gerustgesteld. In het kader van de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens direct boetes gaat opleggen, gaf de heer Wolfsen in het betreffende item namelijk aan dat “als iemand goed bezig is, de goede intenties heeft en als iemand op het goede pad zit, dan blijven we natuurlijk wel redelijk“. Daar voegde Wolfsen aan toe dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet schroomt om direct op te treden op het moment dat iemand laat zien dat privacy hem niets kan schelen. De boodschap van Wolfsen was op dat punt duidelijk: iedereen zal moeten voldoen aan de AVG.

Uit de boodschap van de heer Wolfsen lijkt te volgen dat degenen die zich (terecht) zenuwachtig maakten vanwege de rap naderende invoering van de AVG, op dit moment wat rustiger kunnen slapen. Dit zullen voornamelijk de verantwoordelijken zijn die met goede intenties proberen zo snel mogelijk aan de AVG te voldoen. Als we de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens mogen geloven zal de AP bij deze verantwoordelijken niet direct op de stoep staan en indien dat wel het geval is, zal er niet direct een hoge boete worden opgelegd.

Wel is het van groot belang dat de goede intenties van deze verantwoordelijken blijven bestaan en dat u als verantwoordelijke op het goede pad blijft. Dus mocht u bijvoorbeeld uw register van verwerkingen nog niet op orde hebben, de bewaartermijn nog niet in kaart hebben, nog niet goed naar uw beveiliging hebben gekeken, nog niet alle betrokkenen op correcte wijze hebben geïnformeerd, of uw verwerkersovereenkomsten nog niet kritisch tegen het licht hebben gehouden, doet u dit dan vooral zo snel als mogelijk. U blijft immers verantwoordelijk om vanaf 25 mei 2018 aan de AVG te voldoen en daarnaast zullen al uw inspanningen de Autoriteit Persoonsgegevens mild stemmen indien er toch problemen ontstaan.

Wilt u in de tussentijd meer weten over de verdere implicaties van de AVG voor uw bedrijf of heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met het cluster Privacy van BASE Advocaten: Jan-Willem van Geen (sectie Arbeidsrecht), Joris Arts of Edwin de Jong (sectie Corporate & Commercial Litigation).

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws