Ondernemerschap

Blog BeGlobal: zeven aandachtspunten over mens, maatschappij en milieu

BeGlobal - Waddinxveen

BeGlobal is lid van de IPPAG, de International Partnership for Premiums & Gifts, een wereldwijde internationale organisatie waarin 33 leden samenwerken. Per land wijst de IPPAG-board slechts één leverancier aan die lid mag worden. Alle leden (een mix van toeleveranciers en leveranciers) zijn actief op de markt van product media en vertegenwoordigen gezamenlijk een jaaromzet van € 380 miljoen.

De IPPAG, opgericht in 1965, heeft sustainability en CSR aangewezen als prioriteiten. De (toe)leveranciers die IPPAG selecteert als leden, hebben die prioriteiten ook. Anders zouden ze geen IPPAG-lid kunnen worden. Dat alleen geeft al aan dat BeGlobal alles op alles zet om MVO-proof te zijn en CSR en duurzaamheid zeer serieus neemt.

Volgens BeGlobal is CSR geen optie, maar een must. Verantwoord omgaan met people, planet & profit is naar onze mening het speerpunt voor een goede en gezonde toekomst van de hele branche.

Bij BeGlobal nemen we people, planet & profit serieus: of het nu is bij de voorstellen die we uitwerken, de fabrieken die we inschakelen en de product media die we leveren en/of zelf ontwikkelen. Je zou bijna kunnen zeggen dat die zorg in ons DNA zit.

De IPPAG formuleert het als volgt: ‘we have to take great care about where we produce, how we produce, what we produce, who produces, en niet in de laatste plaats why we produce.Dan hebben we het onder meer over het ondersteunen van Amfori BSCI, ISO-normeringen, gedragscodes, brancheverenigingen, compliance  etc.

Een tastbaar resultaat van IPPAG is de ‘Carbon Tracking Tool’ die door alle IPPAG-leden gebruikt wordt. Deze tool berekent de CO2-uitstoot van een promotie campagne en draagt bij aan de reductie en compensatie van CO2.

BSCI

BeGlobal heeft zich in 2017 aangesloten bij Amfori BSCI, het Business Social Compliance Initiative, de internationale netwerkorganisatie die zoveel jaar geleden werd opgezet door de Fortune 500 companies om zaken die met MVO en compliance hebben te maken collectief te verbeteren. De branche moet ‘MVO-proof’ worden en zich ook zo profileren. Als we nu niet serieus werk gaan maken van circulariteit, dan krijgen we over vijf jaar de rekening gepresenteerd. We moeten de druk opvoeren. En die druk zou wat ons betreft ook (meer) vanuit opdrachtgevers mogen komen. Samen staan we sterk!


Door ons BSCI-lidmaatschap leven we de genoemde Code of Conduct (gebaseerd op 11 belangrijke internationale arbeidsnormen en de bescherming van de rechten van werknemers) na en dragen we bij aan het constructief verbeteren van arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden.

ISO 9001 EN 14001

BeGlobal is zich er al lang van bewust hoe belangrijk het is om de belasting van het milieu door productieprocessen zo veel mogelijk te beperken. We supporten de gedachte dat je de planeet op een manier hoort te gebruiken dat de toekomstige generaties er ook goed en plezierig in kunnen werken en wonen. De medewerkers van BeGlobal, over het algemeen jonge mensen met jonge kinderen, denken er net zo over. Binnen het bedrijf is er dan ook een breed draagvlak om verantwoord om te gaan met people, planet en profit (tegenwoordig ook wel prosperity genoemd), de drie pijlers onder maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu is bij de concepten die we  uitwerken, de fabrieken die we benaderen of de producten die we ontwikkelen.

Met het certificaat van het milieumanagementsysteem ISO 14001 krijgen en behouden we grip op de mate waarin en de wijze waarop we als BeGlobal  het milieu belasten of – beter – ontzien. Het geeft immers een concreet systeem om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen, te toetsen en de uitvoering ervan te borgen.

Met ons ISO 9001 certificaat op het gebied van kwaliteitsmanagement, laten we met het ISO 14001 certificaat als BeGlobal zien dat we concreet invulling geven aan een wezenlijk onderdeel van MVO. In toenemende mate eisen opdrachtgevers en overheden bij een aanvraag een ISO 14001 certificaat. Voor opdrachtgevers is dat van belang om eveneens aan te tonen, dat hen het milieu en MVO ook ernst is. Terecht, vinden wij.

ECOVADIS SILVER

Door het behalen van het Eco-Vadis silver certificaat tonen wij aan dat wij bij de top van onze industrie horen. BeGlobal is altijd in ontwikkeling en de komende jaren streven wij naar de hoogste plaats op de medaillespiegel.

Wij hechten grote waarde aan verantwoord ondernemen en duurzaam opereren. Dat is belangrijk voor BeGlobal, en natuurlijk voor onze klanten en toeleveranciers  waarmee we samenwerken. Met het EcoVadis label laten we letterlijk zien dat we onze maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid nemen en ethisch zakendoen hoog in het vaandel hebben staan. Dat BeGlobal  al sinds 2017 aangesloten is bij Amfori BSCI is daar ook een bewijs van. EcoVadis beoogt de verbetering van de praktijk van bedrijven op milieu- en sociaal gebied door de invloed te gebruiken op de globale productieketens.

UN GLOBAL COMPACT

BeGlobal committeert zich aan de UN Global Compact Goals. Het United Nations Global Compact is er om bedrijven en firma’s wereldwijd aan te moedigen om duurzaam en sociaal verantwoord beleid te voeren, en om verslag uit te brengen over de uitvoering ervan.

BRANCHEVERENIGING PPP EN DE PPP-GEDRAGSCODE

BeGlobal is aangesloten bij branchevereniging PPP. Het lidmaatschap verplicht het bedrijf de door het PPP opgestelde Code of Conduct te ondertekenen. Het lidmaatschap laat zien dat je als bedrijf in de branche van product media ethisch, professioneel en verantwoord te werk gaat.

André Noordwijk, directeur en mede-oprichter van BeGlobal, is jarenlang bestuurslid van PPP geweest en vanuit die functie ook betrokken bij de behartiging van de belangen van Europese (toe)leveranciers op het gebied van product media.

WAT DOEN WE NOG MEER?

  • We streven naar minder en kleinere verpakkingen, zoveel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal.
  • We communiceren zoveel mogelijk online.
  • In onze kantoren en voor onze activiteiten gaan we zo duurzaam mogelijk om met energie en elektriciteit. Ons kantoor is voorzien van zonnepanelen. We rijden in elektrisch aangedreven auto’s.
  • BeGlobal is maatschappelijk betrokken. Die betrokkenheid uiten we in de praktijk, vaak bij lokale en regionale activiteiten in de regio Rotterdam. We werken ook voor een aantal opdrachtgevers die een sterke focus hebben op maatschappelijke betrokkenheid en welzijn van individuen.

Dit artikel wordt u aangeboden door

BeGlobal

Onze producten worden gebruikt met een doel, om een bepaald resultaat te bereiken. We beoordelen product media als onderdeel van de totale marketingmix van onze klanten. Met als uiteindelijk doel hun merken te versterken.’

Meer nieuws