Ondernemerschap

Blog Francisca Roose (Schouten Zekerheid): de mkb verzuim-ontzorg-verzekering

Schouten Zekerheid - Capelle aan den IJssel

Als werkgever kunt u er nu voor kiezen uw loondoorbetalingsplicht te verzekeren via de mkb verzuim-ontzorg-verzekering. Hiermee dekt u niet alleen het financiële risico, maar wordt u ook geholpen bij de complexe werkgeversverplichtingen en -taken rondom de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers.

Veel kleine werkgevers worstelen met de verplichtingen bij zieke medewerkers. Als werkgever moet u namelijk twee jaar lang minimaal 70% van het loon van zieke medewerkers doorbetalen. Daarnaast bent u ook nog eens verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en heeft u een re-integratieverplichting. Als blijkt dat u zich onvoldoende heeft ingezet om uw zieke medewerker te laten re-integreren, kan het UWV u een loonsanctie opleggen. Deze boete komt neer op maximaal een jaar extra doorbetaling van het loon.

Moeilijkheden voor kleine werkgevers
Veel mkb'ers ervaren de verplichtingen als erg zwaar en oneerlijk. Zij hebben namelijk dezelfde verplichtingen en kosten als grotere werkgevers, terwijl zij vaak veel minder ervaring hebben met het begeleiden van langdurig zieke medewerkers. Daarnaast zijn de loondoorbetalingskosten makkelijker te dragen door grotere werkgevers en hebben zij ook meer re-integratiemogelijkheden binnen de eigen organisatie. De vele verplichtingen en bijbehorende risico’s leiden er onder andere toe dat kleinere werkgevers minder snel medewerkers in vaste dienst nemen.

Nieuwe verzekeringsoplossing: mkb verzuim-ontzorg-verzekering
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verzekeraars de opdracht gegeven de mkb verzuim-ontzorg-verzekering te ontwikkelen. Het doel van deze verzekering is het helpen van werkgevers bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte met een compleet en betaalbaar dienstverleningspakket, waarmee het langdurig verzuim van medewerkers kan worden beperkt. Deze nieuwe verzekering is overigens niet verplicht en bestaande verzekeringsoplossingen op het gebied van verzuim blijven beschikbaar.

De voordelen op een rij
Wat houdt de mkb verzuim-ontzorg-verzekering in? Wat zijn de voordelen voor u? Wij hebben de belangrijkste punten op een rij gezet:

– De verzekeraar vergoedt de interventiekosten van door de bedrijfsarts geadviseerde re-integratieactiviteiten.
– De verzekering is poortwachterproof. Dit betekent dat als een werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeraar opvolgt, de verzekeraar een eventuele loonsanctie vergoedt.
– De maximale premieverhoging door verzuim in het eigen bedrijf wordt per bedrijfsgrootte vastgelegd, waardoor er geen sprake zal zijn van onverwachte premiestijgingen.
– Per langdurig verzuimgeval komt er een casemanager die de werkgever en werknemer optimaal begeleidt. De casemanager voert de regie over de re-integratie en neemt de werkgever een hoop regelwerk uit handen.
– De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde arbodiensten en geregistreerde bedrijfsartsen en casemanagers.

Schouten Zekerheid en de mkb verzuim-ontzorg-verzekering
Uiteraard bieden wij de mkb verzuim-ontzorg-verzekering aan. Heeft u interesse in deze nieuwe verzekeringsoplossing op het gebied van verzuim? Of heeft u vragen over de mkb verzuim-ontzorg-verzekering? Vul dan dit formulier in of neem direct contact met ons op via 010 – 288 49 59 of inkomen@schoutenzekerheid.nl. 

Dit artikel wordt u aangeboden door

Schouten Zekerheid

Schouten Zekerheid is makelaar in verzekeringen voor bedrijven, instellingen en branche- en beroepsorganisaties. Klanten ervaren onze werkwijze als onderscheidend door deskundigheid, onafhankelijkheid en daadkracht. Binnen de organisatie is jarenlange kennis en ervaring aanwezig op het gebied van verzekerbare risico’s, zoals aansprakelijkheid, transport, brand, aan- en verbouw en debiteuren.

Meer nieuws