Ondernemerschap

Blog Huib Boissevain (Annexum): 2022 lijkt een goed jaar te worden voor beleggers, maar echte zekerheid is er niet

06-01-22

Het is maatschappelijk en economisch een onrustige en onvoorspelbare tijd. Een gevoel van onmacht over de gevolgen van covid-19 begint veel mensen parten te spelen en dat zorgt steeds vaker voor agressie en verzet. De combinatie van een onduidelijk en zwabberend overheidsbeleid en de realiteit van een snelle toename van het aantal besmettingen frustreert velen.

Overspanning

In een aantal sectoren en markten is sprake van een flinke overspanning. Zo heeft de huizenmarkt de afgelopen jaren enorme prijsstijgingen laten zien en datzelfde geldt voor bijvoorbeeld grondstoffen, componenten en brandstof. Schaarste ligt in vrijwel alle gevallen aan de basis van hoge prijzen. De arbeidsmarkt staat onder hoogspanning en in een groot aantal sectoren is onmogelijk aan mensen te komen.

Gunstige effecten

Voor vastgoedbeleggers zijn de effecten van bovenstaande ontwikkelingen tot op heden zeer beperkt of zelfs gunstig. In vrijwel alle sectoren heeft inflatie geresulteerd in hogere huren, behalve in de non-food retail. Een veelgehoorde vraag is wat een rentestijging voor effect zal hebben. De inflatie is inderdaad hoog op het moment, maar daarbij moet worden aangetekend dat die vermoedelijk tijdelijk zal zijn. Mijn verwachting is een licht hogere rente met een inflatie die in de loop van 2022 zal afnemen en gaat stabiliseren op een hoger niveau dan we de afgelopen jaren gewend zijn.

Kanttekening

Wordt 2022 nu per saldo een rustig jaar voor de (vastgoed-)belegger? Daar lijkt het wel op, maar hier past wel een kanttekening. Enerzijds is de verwachting dat er sprake blijft van ruime monetaire omstandigheden, onder meer door steunpakketten van de overheid. Maar tegelijkertijd neem de instabiliteit in Nederland en veel andere landen zienderogen toe. Naast de bovengenoemde covid-19-onrust onder de bevolking is er ook sprake van toenemende polarisering. Niet alleen groeit de kloof tussen de haves and have nots, maar de laatste groep neemt in omvang toe en de bestaande afstand wordt groter. Het is helaas nog niet goed in te schatten wat dat gaat doen met het collectieve draagvlak in de samenleving.

Op zoek naar zekerheid

Meer in het algemeen zorgt het onvermijdelijke vooruitzicht van toenemende maatschappelijke en mogelijk ook economische instabiliteit er waarschijnlijk voor dat beleggers hun risico gaan afschalen en op zoek gaan naar meer zekerheid. Dat betekent onder meer dat aandelen en effecten minder in trek zullen worden als belegging en de voorkeur vaker zal uitgaan naar beleggen in vastgoed.

En wat betekent dat voor onze fondsen? Zeker op basis van de samenstelling daarvan – met een focus op woningen en supermarkten – zien we volgend jaar met vertrouwen tegemoet. Met in het achterhoofd, zoals dat voor iedereen verstandig is op dit moment, het gegeven dat de realiteit razendsnel kan veranderen.

Huib Boissevain is oprichter en CEO van Annexum, waarmee hij sinds 2000 particuliere- en institutionele beleggers de mogelijkheid biedt om te beleggen in vastgoed.

Meer nieuws