Ondernemerschap

Blog Huib Boissevain (Annexum): Prinsjesdag 2020, ontmoedigingsbeleid voor investeerders

21-09-20

Door het ontbreken van de rijtoer en balkonscene keken er nog nooit zo weinig mensen naar de Troonrede sinds Willem Alexander onze koning is. En dat terwijl de inhoud in dit historische jaar belangrijker is dan ooit. De plannen van het kabinet in de Miljoenennota zijn aan de ene kant hoopvol en realistisch, maar slaan op een punt de plank mis. De overheid pretendeert zich uit de crisis te willen investeren, maar benadeelt met haar plannen juist de echte investeerder.

Voor dit jaar wordt de sterkste economische krimp sinds de Tweede Wereldoorlog verwacht: een ongekende 5 procent. Volgend jaar groeit de economie echter weer met 3,5 procent. Die verwachting is mede gebaseerd op de investeringen uit het veelbesproken Nationaal Groeifonds. ‘Wopke en Wiebes’ maakten op 14 september bekend 20 miljard (in vijf jaar) te investeren in ontwikkelingen die bijdragen aan groei en aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Ik ben groot voorstander van meer investeringen van de overheid dus wat dat betreft een plan naar mijn hart. Een fonds met duidelijke doelstellingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het economisch klimaat, duurzaamheid, infrastructuur en verbeteringen binnen het onderwijs. Wel is het zaak het Groeifonds te runnen als een investeringsfonds; het is géén subsidiefonds. Dus met rendementen die terugvloeien in het fonds, zodat nieuwe investeringen mogelijk blijven.

Meer consumptie in plaats van meer investeringen
Door de aandacht voor het Groeifonds lijkt het alsof de Nederlandse overheid vol inzet op investeren. In de praktijk valt dat echter zwaar tegen. Vrijwel alle maatregelen lijken namelijk gericht op het verhogen van de consumptie. De regering stelt voor de huur te verlagen voor mensen met een laag inkomen in een (te) dure corporatiewoning en bijna 1 miljoen spaarders en kleine beleggers worden extra vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Hele prettige en terechte maatregelen die ervoor zorgen dat mensen wat meer overhouden aan het einde van de maand.

De vrijstelling van de vermogensrendementsheffing wordt echter voor een groot deel opgehoest door grotere beleggers. En juist de beleggers die zorgden voor een aanvulling van de woningvoorraad door investeringen in nieuwbouw worden nu geconfronteerd met een verhoging van het overdrachtsbelastingtarief naar 8%.

Beslissingen die zullen leiden tot minder investeringen waardoor we wel de consumptie verhogen, maar niet werken aan een beter economisch klimaat. Ik zou willen pleiten voor een combinatie. Dat betekent dat we zorgen voor meer ademruimte voor mensen die het moeilijk hebben, maar ook voor een investeringsklimaat waarin Nederland interessant blijft voor ondernemers en vermogenden.

Huib Boissevain is oprichter en CEO van Annexum, waarmee hij sinds 2000 particuliere- en institutionele beleggers de mogelijkheid biedt om te beleggen in vastgoed. Eerder bekleedde Boissevain diverse leidinggevende functies in de financiële wereld, bij onder meer Van der Moolen, Zurich, Rabo Securities en VastNed. Vanuit die ervaring ontstond zijn enthousiasme voor productontwikkeling en innovatie op het gebied van vastgoedbeleggingen.

Meer nieuws