Ondernemerschap

Blog Huib Boissevain (Annexum): dames en heren politici, laat ondernemend Nederland helpen!

24-04-20

Nederland is een land met tribuneburgers. We luisteren tijdens deze coronacrisis goed naar de overheid en volgen met elkaar, zonder morren, de maatregelen op die zijn genomen. Terwijl we aan de andere kant niet altijd zo veel vertrouwen hebben in dezelfde overheid.

Vooropgesteld is het een goede zaak dat de maatregelen ertoe hebben geleid dat het aantal mensen dat wordt opgenomen vanwege corona daalt. De overheid heeft met de maatregelen juist gehandeld; tot zover goed gedaan! Dinsdagavond zaten we massaal voor de buis en hoorden we enige versoepeling van de maatregelen, maar voor ondernemend Nederland verandert er niets tot 20 mei. Tot mijn verbazing en teleurstelling hoorde ik onze minister-president Mark Rutte niets zeggen over de vreselijke economische en maatschappelijke consequenties die ons te wachten staan. Een golf aan faillissementen, een werkeloosheid die rap toeneemt en onbetaalbare overheidsfinanciën en gezondheidszorg. We hoorden er niets over. Evenementen zijn uitgesteld tot 1 september. Dan kun je op je vingers natellen dat de cafés ook niet eerder opengaan. Maar ook dat werd dinsdagavond niet verteld. 

Terug naar kantoor!
De boodschap van Mark was eerder verwarrend en inconsequent; een tandarts mag aan het werk. Hoe zit het dan met mensen die op kantoor werken? Die hebben geen contact met elkaar, bovendien kun je het werken op kantoor met 1,5 meter heel goed organiseren. Ik stel: we kunnen terug naar kantoor, samen aan het werk, met afstand en alle noodzakelijke maatregelen voor hygiëne en veiligheid! Ik wil niet voorbijgaan aan het feit dat veel mensen prima thuis kunnen werken; maar er wordt onderschat wat het massaal thuis werken betekent voor de continuïteit van bepaalde projecten en het welzijn van medewerkers die thuis aan de keukentafel lichamelijke klachten krijgen. 

Als op afstand werken prima kan, wat is dan de reden dat we niet naar kantoor kunnen? Er wordt gezegd dat de overheid wil voorkomen dat we met teveel mensen samen reizen. Het openbaar vervoer mag niet worden belast. In mijn opinie is de overheid ook helemaal niet in staat om dit soort pragmatische vraagstukken in deze crisistijd op te lossen. Het is tenslotte een politiek bestuurlijk orgaan; per definitie traag en er wordt niet gedacht in oplossingen en kansen. Processen komen traag op gang, denk bijvoorbeeld aan het opvoeren van de minimale testcapaciteit. Om nog maar niet te spreken van de keuze dat het aantal IC-bedden opgevoerd werd naar 2.400. Is dat voldoende? Het is onvermijdelijk dat het virus van tijd tot tijd terug zal keren. Als we een tweede uitbraak willen vermijden, zal de lock-down in stand moeten blijven tot er een vaccin is, of tot er voldoende goede geneesmiddelen zijn. Die middelen zijn niet op korte termijn beschikbaar en een langdurige lock-down is ook geen haalbare kaart. Daarom is het essentieel dat het aantal beschikbare IC-bedden nog een keer wordt verdubbeld en dat er ook goed gekeken wordt naar anders werken in de zorg. Zorg ervoor dat er ook qua personeel voldoende capaciteit is op de IC. Heeft iemand dit rekensommetje al eens gemaakt? Door de lock-down hebben we voorkomen dat 23.000 potentiele corona patiënten op de IC zijn beland. Dat is goed nieuws. Met het noodpakket van totaal € 30 miljard betekent dit dat het voorkomen van een coronapatiënt op de IC meer dan € 1 miljoen kost. 

Gelukkig hebben we de helft van het aantal IC-bedden tot nu toe nodig gehad. Met de huidige maatregelen trachten we het gebruik van het aantal IC-bedden nog verder te verlagen. Maar wat wordt het kantelpunt wanneer we wél weer iets mogen? 

Gebruik de kracht van ondernemend Nederland
Ondertussen loopt er bij veel ondernemers bloed uit, niet alleen in de horeca en de cultuurbranche. Mijn dringende oproep aan de overheid is: probeer niet alles vanuit de politiek te sturen in deze moeilijke tijd. Gebruik juist nu de creativiteit, kennis en kunde van ondernemend Nederland om dit soort problemen het hoofd te bieden tijdens deze coronacrisis. Laat ons helpen, verantwoordelijkheid nemen zodat we samen de economische motor weer op gang brengen en hiermee massale faillissementen en ontslagen voorkomen. We gaan terug naar kantoor! De reisbranche ligt noodgedwongen stil. Vanuit deze hoek lossen we het tekort op aan openbaar vervoer. We brengen medewerkers naar hun werk in touringcarbussen die nu noodgedwongen stil staan. We ontwikkelen een app die wél werkt en veilig is. We ontwikkelen protocollen voor alle branches, waardoor de 1,5 meter-economie sneller en veilig van start kan. Mijn inschatting is dat op dit moment een kwart van de ondernemers nu al overweegt om weer op kantoor te starten. En dat aantal zal toenemen de komende tijd. 

Dames en heren politici, we moeten hier samen uit komen. Geef het bedrijfsleven en de ondernemers de kans een grote bijdrage te leveren aan de oplossing; een win-win voor alle partijen.

Huib Boissevain
Oprichter en CEO Annexum

Meer nieuws