Ondernemerschap

Blog Inprevo: ontruimingsoefening ten tijde van het coronavirus

Inprevo - Rotterdam

Het coronavirus stelt de samenleving op de proef. Na de eerste schrik, waarbij veel werkzaamheden stil kwamen te liggen, komt de economie langzaamaan weer op gang. Nederland is een 1,5 meter samenleving geworden, het uitvoeren van ontruimingsoefeningen is zeer lastig geworden.

Processen en procedures worden doorgenomen om te bepalen of deze voldoen aan het werken op 1,5 meter afstand van elkaar. Een van de procedures die doorgenomen moeten worden, is die van het ontruimen. Straks of wellicht nu al zijn medewerkers weer aanwezig op kantoor. Als er dan een calamiteit ontstaat, hoe moet dan gehandeld worden? Kan je zomaar ontruimen? Waar moet je allemaal aan denken? En hoe zit het dan met de planvorming?

Inprevo adviseert u hoe ontruimingsoefeningen uitgevoerd kunnen worden in de 1,5 meter samenleving.

Mogelijkheden

Ter vervanging van een ontruimingsoefening biedt Inprevo biedt de volgende aangepaste oefenprogramma’s:

– Een BHV-vlog;
– Een table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering – via Microsoft Teams;
– Een table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering op locatie
– Een droogoefening
– Een ‘normale’ oefening

1. BHV-vlog

De BHV-vlog is met name een manier van oefenen tijdens het thuiswerken. Het betreft een video die wordt opgenomen door de consultant, waarbij inhoud van de video in samenspraak met de opdrachtgever tot stand komt.

Net zoals bij reguliere oefeningen worden van tevoren de oefendoelen en de te behandelen scenario’s en onderwerpen bepaald. Op basis daarvan wordt door de consultant een video opgenomen welke de afgesproken oefendoelen, scenario’s en onderwerpen behandelt. Er kan bijvoorbeeld in worden gegaan op de basis van BHV, waarbij naast de video een document kan worden aangeboden met locatie specifieke vragen en/of opdrachten. Groot voordeel van het werken met een BHV-vlog is dat alle medewerkers dit op een voor hen geschikt moment kunnen bekijken. 

2. Table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering (via Microsoft Teams)

Bij een table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering behandelt de consultant van Inprevo diverse situaties die middels een softwareprogramma visueel gemaakt worden. Het scenario wordt op voorhand bepaald, evenals de oefendoelen, met de opdrachtgever.

Virtuele Incidenten Enscenering stelt de BHV-functionarissen in staat om te werken met beeldmateriaal afkomstig van de locatie en omgeving. Hierdoor is de situatie herkenbaar en het scenario realistisch. Tijdens het behandelen van het scenario kan er interactie plaatsvinden tussen de consultant van Inprevo en de deelnemer.

3. Een table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering op locatie

Een table-top instructie met behulp van een Virtuele Incidenten Enscenering (VIE) op locatie is in feite niet veel anders dan een instructie via video.

Dit maakt de interactie met de deelnemers eenvoudiger. Voorwaarde is wel dat onderling een afstand van 1,5 meter gehouden wordt. Dit is relatief eenvoudig te realiseren: de deelnemers kijken naar een beamerprojectie op een scherm of op de muur. Dit kan vanaf vrijwel iedere plek in een ruimte.

Bij een table-top op papier is het veel lastiger om een onderlinge afstand van 1,5 meter te realiseren. Deze vorm van oefenen wordt op dit moment niet uitgevoerd door Inprevo, in verband met het waarborgen van de veiligheid.

4. Een droogoefening

Naast een table-topoefening op locatie, kan er ook een droogoefening gehouden worden. Bij een droogoefening neemt de consultant de procedures van het ontruimen door. Dit kan interactief plaatsvinden. Indien de BHV-organisatie onbekend is met de procedures, kan hier een presentatie over gegeven worden. Tevens wordt ingegaan op de compartimentering van het pand, waarbij het “Stay in Place principe” waar nodig toegelicht kan worden.

Vervolgens wordt een rondgang met de BHV’ers gehouden, rekening houdend met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de compartimentering, de vluchtroutes, de hoofdafsluiters en de BMI.

Indien gewenst en mogelijk, kan nog een gefaseerde droogontruiming plaatsvinden. Dit betekent dat de BHV’ers de taak krijgen een vleugel of bouwdeel te ontruimen, zonder daadwerkelijk mensen te ontruimen. De nadruk ligt dan op het communiceren en of de juiste procedures gevolgd worden.

5. Een ‘normale’ oefening

Indien de omstandigheden dit toelaten, kan een normale oefening uitgevoerd worden. Voorwaarde is dat de organisatie zelf al aanpassingen in het kader van de anderhalve meter samenleving heeft doorgevoerd in de procedures (in het Ontruimingsplan) en de medewerkers hierover geïnstrueerd zijn.

In de praktijk zal dit neerkomen op het gefaseerd ontruimen, bijvoorbeeld het ontruimen van een bouwdeel of verdieping waar op dat moment relatief weinig mensen aan het werk zijn. Indien het ontruimingsalarm niet in zones verdeeld is, wordt geen gebruik gemaakt van het alarm. Dit leidt namelijk, zonder verdeling in zones, tot een totaalontruiming. Dit is niet gewenst, zolang er geen echte calamiteit is die dit noodzakelijk maakt. De consultant beschik wel over middelen waarmee een alarmsignaal geënsceneerd kan worden, zodat de realiteit zoveel mogelijk gerealiseerd wordt.

Bent u benieuwd wat Inprevo voor u organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met Inprevo op.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Inprevo

Inprevo richt zich op de preventie van calamiteiten en helpt organisaties bij het creëren van brandveiligheid.

Meer nieuws