Ondernemerschap

Blog Karlijn Kapel (Sørensen Advocaten): nieuwe pensioenwet op 10 mei 2021 uitgesteld tot 2023

Sørensen Advocaten - Rotterdam

Het wetsvoorstel was eind 2020 opengesteld voor internetconsultatie. Daar zijn zoveel reacties op gekomen, dat extra tijd nodig is om het wetsvoorstel uit te werken. De nieuwe pensioenwet treedt op zijn vroegst pas in 2023 in werking. De transitieperiode wordt met een jaar verlengd, tot 1 januari 2027, om een zorgvuldige transitie mogelijk te maken.

Informatieplatform
Om ervoor te zorgen dat het wetsvoorstel snel wordt uitgewerkt zal onder meer in de zomer een gezamenlijk informatieplatform beschikbaar worden gesteld voor betrokken sociale partners, jongeren- en ouderenorganisaties, pensioenfondsen, verzekeraars, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars zullen op dit platform informatie op maat ontsluiten ten behoeve van de transitie naar een ander pensioencontract.

Wet toekomst pensioenen
Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen bevat een aantal wijzigingen van het pensioenstelsel. Het concept is gebaseerd op het in 2020 gesloten pensioenakkoord.
Er wordt een nieuwe manier van pensioen opbouwen geïntroduceerd. Van de drie contracttypen die de Pensioenwet nu onderscheidt, te weten: de uitkeringsovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst, blijft na de transitiefase alleen de laatste overeenkomst over. Daarnaast wordt de zogenoemde doorsneesystematiek afgeschaft. Het wetsvoorstel bepaalt verder dat na de transitieperiode pensioen alleen kan worden opgebouwd in een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie.

Voor de kamerbrief van 10 mei 2021 klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws